PROJEKTY ŠKOLY 2020/2021

FAREBNÁ JESEŇ

FAREBNÁ JESEŇ

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je vnímať čaro a krásu jesennej prírody, poznať plody jesene, tvoriť z prírodného materiálu. Projekt je rozdelený na celý...

Viac

—————

ROZPRÁVKOVO

ROZPRÁVKOVO

Projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy . Cieľom  je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné...

Viac

—————

DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením...

Viac

—————

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

SPIEVAME SI PRE RADOSŤ

Školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried,...

Viac

—————