PROJEKTY ŠKOLY 2019/2020

Zdravý životný štýl - Šarišský hrad, turistika

Zdravý životný štýl - Šarišský hrad, turistika

Tento rok sa nám to nepodarilo. Rodičia ešte chodia na záhradky a uprednostňujú svoje vlastné výlety v súkromí, spolu s rodinkou. Plne rešpektujeme a budem realizovať turistické vychádzky dopoludnia,...

Viac

—————

Farebná jeseň - stretnutie všetkých tried

Farebná jeseň - stretnutie všetkých tried

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je vnímať čaro a krásu jesennej prírody, poznať plody jesene, tvoriť z prírodného materiálu. Projekt je rozdelený na celý...

Viac

—————

Babka, dedko, poďme maľovať

Babka, dedko, poďme maľovať

Pod týmto názvom už tradične  v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším,  organizujeme  "Workshop".   Deti sa v triedach na úvod predstavia starým rodičom krátkym kultúrnym...

Viac

—————

Zdravý úsmev

Zdravý úsmev

Projekt "Zdravý úsmev" sa uskutočňuje každoročne vo vybraných triedach - za pomoci Fakulty zdravotníctva a školských asistentiek zubnej starostlivosti.   Cieľom projektu je viesť deti...

Viac

—————

Snehová škôlka

Snehová škôlka

Akcia sa uskutočňuje každoročne v zimnom období na školskom dvore. Cieľom  je vytvárať a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zručnosti detí, viesť ich k spôsobilosti využívať...

Viac

—————

—————

Prečítaj mi rozprávku, rozprávkový týždeň

 Prečítaj mi rozprávku, rozprávkový týždeň

Projekt sa uskutočňuje v mesiaci marec vo všetkých triedach školy . Cieľom  je prostredníctvom kníh a rozprávok  cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné...

Viac

—————

—————

—————

—————

Deň Zeme

Deň Zeme

V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením...

Viac

—————

—————

Škovránok, spev detí

Škovránok, spev detí

Školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Cieľom  je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried,...

Viac

—————

—————

—————