PROJEKTY ŠKOLY:

1. PROJEKT ZDRAVÝ ŽIVOTNÝ ŠTÝL : Šarišský hrad, turistika

2. PROJEKT:  Farebná jeseň : stretnutie všetkých tried 

3. PROJEKT: Zacvičme si spolu 

4. PROJEKT: Babka, dedko, poďme maľovať 

5. PROJEKT: Pečieme si medovníčky 

6. PROJEKT : Snehová škôlka 

7. PROJEKT: Zdravá výživa 

8. PROJEKT: Prečítaj mi rozprávku, rozprávkový týždeň 

9. PROJEKT: Voda, živá voda 

10. PROJEKT: Hľadanie veľkonočných kraslíc 

11. PROJEKT: Jarná burza 

12. PROJEKT: Deň Zeme 

13. PROJEKT: Bylinky z našej záhradky 

14. PROJEKT: Škovránok, spev detí 

15. PROJEKT: Kolobežka rýchlo bežká 

16. PROJEKT: Žijeme tu všetci spolu, tolerancia