RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-5.

Rodičovská rada

  je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

 

Členovia rodičovskej rady v školskom roku 2018/2019:   

1. trieda:  Andrea Semancová

2. trieda: Ing. Imrich Orlovský 

3. trieda: Rudolf Šperňák

4. trieda: Katarína Némethová              

5. trieda: Ľuboslav Rusnák

6. trieda:  Mgr. Ján Kožár 

 

späť na poradné orgány 


Zápisnice zo zasadnutí Rodičovskej rady 

v školskom roku 2017/201830. 01. 2018

13. 12. 2017

19. 09. 2017