RODIČOVSKÉ ZDRUŽENIE

Rodičovské združenie je dobrovoľné občianske združenia rodičov alebo iných zákonných zástupcov žiakov školy, ktoré je organizáciou Slovenskej rady rodičovských združení registrovanou pod č. VVS/1-900/90-3897-5.

Rodičovská rada

  je najvyšším orgánom rodičovského združenia. Je tvorená zástupcami triednych aktívov, ktorí boli volení na prvom zasadnutí triednych aktívov v septembri nového školského roka.

 

Členovia rodičovskej rady v školskom roku 2022/2023:   

1. trieda:  RNDr.Danica Biroš Hronská, PhD., podpredseda  RR

2. trieda: Miroslava Jonerová

3. trieda: PhDr. Daniela Ferenc, pokladník RR

4. trieda: 

5. trieda:  

6. trieda:  Mgr. Ivana Balážová