Z HISTÓRIE ŠKOLY

Naše predškolské zariadenie bolo oficiálne otvorené 16.1.1976 prestrihnutím pásky, ako mestské zariadenie so štyrmi triedami MŠ a dvoma oddeleniami jaslí. Svoje brány pre deti otvorilo prvý krát

19.1.1976

Zariadenie v centre vtedajšieho nového sídliska III, zabezpečovalo plnú naplnenosť tried deťmi od 18.mesiacov do 6. rokov. Prácou kolektívu pracovníčok pod vedením riaditeľky p. Anny Hlibokej si škola rýchlo vytvorila dobré meno, ktoré udržiavali aj ďalšie kolektívy. Vo vedení školy sa po roku 1990 vystriedali p. Daniela Virágová, Helena Urdová, PhDr.Anna Čabalová, Darina Némethová, PaedDr Beáta Holingová  a  PaedDr. Jana Galeštoková.

Okrem tisícky detí predškolského veku, prešla cvičnými triedami aj stovka žiačok Strednej pedagogickej školy, neskôr aj desiatky študentiek pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity.