„ Škola plná pozitívnych zážitkov, kde každý deň zažijem úspech“

Dieťa je krehké semiačko kvetu, ak sa dospelý zníži na jeho úroveň a bude ho polievať láskou, porozumením, zážitkami zo studne zdravého humoru a tolerancie, môže očakávať klíčky nadšenia, tvorivosti a ľudskosti zo strany dieťaťa. Sme presvedčení, že k vyklíčeniu semiačka na krásny kvet , nám dopomôže aj naša materská škola plná pozitívnych zážitkov.

"Povedz mi niečo - a ja to zabudnem.

Ukáž mi niečo - a ja si to budem pamätať.

Dovoľ mi, aby som si to vyskúšal na vlastnej koži - a ja to budem ovládať.

Dovoľ mi, aby som to prežil - a ja to budem cítiť a chápať celý život."

  J. A. Komenský

Výchovu a vzdelávanie v našej materskej škole koncipujeme zmysle výroku J.A. Komenského. Dieťa v predškolskom veku je tvárne a schopnéprijať úžasné množstvo informácií, ktoré spracúva okamžite a jednoznačne vo svoj prospech. Náš výchovno-vzdelávací program má naplniť potreby a túžby detí po hre, poznaní, pohybe, potrebe sociálneho kontaktu, sebapoznaní a potrebe sebarealizácie. Má umožniť dieťaťu zažívať každý deň úspech, pocit naplnenia a spokojnosti.