FAREBNÁ JESEŇ

FAREBNÁ JESEŇ

Projekt každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ. Cieľom projektu je vnímať čaro a krásu jesennej prírody, poznať plody jesene, tvoriť z prírodného materiálu. Projekt je rozdelený na celý týždeň. Deti spolu so svojimi pani učiteľkami poznávajú plody jesene, získavajú informácie o znakoch jesene. Každý deň sú oblečené v inej farbe. Šatne pri triedach sa postupne zapĺňajú krásnymi výstavkami ovocia, zeleniny, výtvarnými dielkami detí na tému Jeseň.

Keď už majú deti dostatok informácii, prichádza aplikácia poznatkov v praxi. deti na pobyte vonku vypĺňajú plochy predkresleného ovocia, spoločne všetky triedy naraz.

V závere týždňa sa stretnú všetky deti v jednej triede, kde si pani učiteľky - koordinátorky projektu pripravia pre deti príbeh, spojený s aktivitami a súťažami pre deti. Každá trieda predstavuje inú farbu a pripravia si kratučký program k farbe, ktorú si určili na záver projektu.

Na záver si všetci spoločne zaspievame známu pieseň.