PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka

 Materskej školy Antona  Prídavka 1,  Prešov

Tel.č.: 051/ 77 108 77

Konzultačné hodiny riaditeľky MŠ:   9:35 hod. - 12.40  hod.  

Zmena programu vyhradená ( konferencie, riaditeľské aktívy, služobné cesty, rokovania a pod.).

 

Email : msantonapridavka1@gmail.com

            msapridavka@centrum.sk    

Prevádzka denne od 6:00 hod. do 17:00 hod.

 
Mgr. Monika Sidorová, zástupkyňa školy
 
Neprítomnú riaditeľku a zástupkyňu MŠ, zastupuje Mgr. Beáta Hrbaľová, učiteľka MŠ. 
 
Schádzanie detí od 6:00 hod. do 6:55 hod. je v 1. triede MŠ .  Rozchádzanie je v 1.triede MŠ od 16:05 hod. do 17:00 hod.
Schádzanie detí je do 8:00 hod. ráno. Po uvedenom čase sa budú šatne detí z bezpečnostných dôvodov zamykať. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť u triednych  učiteliek,   alebo nahlásiť telefonický v školskej kuchyni. Po uvedenom  čase sa vykonáva prezentácia prítomných detí.