PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka školy

             0919 194 880       

msantonapridavka1@gmail.com

 Ranná smena riaditeľky:  od 6.30 – 7.00 riadenie

 

                                           od 7:00 – 9,48 na triede s deťmi

                                           od 10,00 hod – 12,00 hod. riadenie, konzultácie

alebo

Poobedná smena riaditeľky:  

 od 9.30 – 11.30 konzultácie

                                                 od 11.30. – 12.30 činnosť na triede

                                                 od 12:30 – 13.00 obed, riadenie

                                                od 13.00 – 14.48 činnosť na triede

Zmena programu vyhradená ( konferencie, riaditeľské aktívy, služobné cesty, rokovania a pod.).

 

Mgr. Monika Sidorová, zástupkyňa riaditeľky

 

Neprítomnú riaditeľku školy a zástupkyňu riaditeľky, zastupuje : 
Lýdia Pastorová, učiteľka MŠ a zástupca zamestnancov 
 alebo 
Mgr. Denisa Babejová, učiteľka MŠ, vedúca MZ.
 
O 8:20 hod  sa budú šatne detí z bezpečnostných dôvodov zamykať. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť u triednych  učiteliek,   alebo nahlásiť telefonický v školskej kuchyni  
( 05177 108 77) do 7:45 hod.