PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka školy

             0919 194 880       

msantonapridavka1@gmail.com

 Ranná smena riaditeľky školy: 

od 6:30 – 9,00 na triede s deťmi

od 9,00 hod – 12,00 hod. riadenie

alebo

Poobedná smena riaditeľky školy:  

 

od 9.30 – 12.30 riadenie

 od 12.30. – 15.00 činnosť na triede 

 Zmena programu vyhradená ( konferencie, riaditeľské aktívy, služobné cesty, rokovania, zastupovanie za učiteľku a iné .....)

 

Mgr. Monika Sidorová, zástupkyňa riaditeľky

Ranná smena zástupkyne riaditeľky:
od 7:00 - 11.30 - činnosť na triede
od 11:30 -12.30 - administratíva
alebo
Poobedná smena zástupkyne riaiditeľky:
od 11.30 - 12.30  administratíva
od 12.30 - do 16:00 činnosť na triede
 

 

Neprítomnú riaditeľku školy a zástupkyňu riaditeľky, zastupuje : 

Ivana Mikolajová, učiteľka MŠ a zástupca zamestnancov ( 4.tr. Včielky) 

 O 8:20 hod  sa budú šatne detí z bezpečnostných dôvodov zamykať. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť u triednych  učiteliek,   alebo nahlásiť telefonický v školskej kuchyni  

( 05177 108 77) do 7:45 hod.