PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka školy

             0919 194 880       

msantonapridavka1@gmail.com

 Ranná smena riaditeľky školy: 

od 7:00 – 9,30 na triede s deťmi

od 9,30 hod – 12,30 hod. riadenie

alebo

Poobedná smena riaditeľky školy:  

 

od 8.30 – 11.30 riadenie

 od 11.30. – 14.00 činnosť na triede 

 Zmena programu vyhradená ( konferencie, riaditeľské aktívy, služobné cesty, rokovania, zastupovanie za učiteľku a iné .....)

 

Mgr. Monika Sidorová, zástupkyňa riaditeľky

administratíva - každú stredu v týždni, podľa smeny zástupkyne.

 

Neprítomnú riaditeľku školy a zástupkyňu riaditeľky, zastupuje : 

Ivana Mikolajová, učiteľka MŠ a zástupca zamestnancov ( 4.tr. Včielky) 

 O 8:20 hod  sa budú šatne detí z bezpečnostných dôvodov zamykať. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť u triednych  učiteliek,   alebo nahlásiť telefonický v školskej kuchyni  

( 05177 108 77) do 7:45 hod.