PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka školy  

A. Prídavka 1, 080 01 Prešov

Tel.č.: 051/ 77 108 77

Email : msantonapridavka1@gmail.com

            msapridavka1@centrum.sk    

Sme tu pre Vás denne od 6:00 hod. do 17:00 hod.


Účet pre platenie stravy:

IBAN: 

SK05 7500 0000 0040 0842 1457

Variabilný symbol - 085

Správa pre prijímateľa - meno, priezvisko dieťaťa a trieda

Platba 28,38 € na mesiac a na dieťa / 1,29 € x 22 stravných dní /

Platba pri diete celiakia na deň a dieťa: 1,54€

Platba pri hmotnej núdzi na deň a dieťa: 0,29€


Účet pre platenie školského príspevku:

 IBAN: 

SK27 7500 0000 0040 0842 1449 

Variabilný symbol - 330

Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa

Platba pre deti od 3 rokov 15,00 € na mesiac a dieťa

Platba pre deti do 3 rokov 40,00 € na mesiac a dieťa