DEŇ ZEME

DEŇ ZEME

V apríli sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore, aby sme si pripomenuli "Deň Zeme" rôznymi environmentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením celoročnej výchovno edukačnej práce s deťmi, ktorej cieľom je rozvíjanie environmentálneho  cítenie  u našich detí. Environmentálne  cítenie to znamená byť citlivý na aktuálny stav prírody a prejavy ničenia prírody a životného prostredia, preto  sa deti v priebehu roka rozličnými veku primeranými aktivitami oboznamujú s potrebou ochrany životného prostredia, potrebou recyklácie odpadu. Už niekoľko rokov sa úspešne zapájame do súťaže "Hliníkový skarabeus", ktorú v roku 1995 vyhlásila skupina nadšencov zo Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny v Prešove. Názov súťaže je odvodený od chrobáka skarabea, ktorý si gúľa svoju guličku a takisto je to aj z hliníkom. Aby sme urobili guľôčku, musíme mať len čistú hliníkovú fóliu, lebo inak by sa nám gulička rozpadne. Tiež sa zapájame do súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r. o. zberom hliníkových vrchnákov "Sabi".