AKTUÁLNE  OZNAMY

KOLEKTÍV MŠ Antona Prídavka 1, Prešov, Vám všetkým želá

 KRÁSNY POKOJNÝ   VIANOČNÝ ČAS, v ZDRAVÍ A V KRUHU TÝCH NAJBLIŽŠÍCH.

Spomienka patrí všetkým, ktorých postihlo nešťastie na Mukačevskej ulici. 

Sviečka na vianočných stoloch bude horieť aj za Vás.....

Sme s Vami....