AKTUÁLNE  OZNAMY

Individuálne konzultácie - hodnotenie výchovnovzdelávacích výsledkov Vášho dieťatka.

Prosím, sledujte nástenky vo svojich šatniach pri triede, ktorú navštevuje Vaše dieťa.

Budete mať k dispozícii 3 dni, po maximálne 8 rodičov.

Pani učiteľky vyvesia prihlášku na nástenku.

Hodnotenie: kognitívna, sociálno emocionálna a perceptuálno motorická stránka vývoja dieťaťa.

Diagnostický nástroj: kresba ľudskej postavy, pracovné isty, pracovné dotazníky, testy predškolskej zrelosti, testy laterality a podobne.

Čas konzultácie je limitovaný cca 15-20 minút na každého rodiča.

Termíny:  od 11.2. - 25. 2. 2020.

Výnimka je 6 trieda - oni budú mať konzultácie až po 20.2.2020 .

termíny prihlášok ku konzultáciám:
1. trieda - 17.2.,19.2.,20.2. vždy po 16 hod.
2.trieda -12.2., 17.2., 20.2., vždy po 16 hod.
3. trieda - 17.2.,18.2.,19.2. vždy po 16 hod.
4. trieda - 18.2., 19.2., 20.2., vždy po 16 hod.
5. trieda - 19.2., 20.2., 25.2., vždy po 16 hod.
6. trieda - doložíme neskôr.
S úctou
riaditeľka školy