VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE  "SEDMOKRÁSKA"! 

 

Prevádzka  materskej školy  

je v pracovných dňoch  od 6:00 do 17:00 hod.

Schádzanie detí od 6:00 hod. do 6:55 hod. je v 4. triede MŠ – „ Včielky“.  Rozchádzanie je v 4.triede MŠ od 16:05 hod. do 17:00 hod.

 Schádzanie detí je do 8:00 hod. ráno. Po uvedenom čase sa budú šatne detí z bezpečnostných dôvodov zamykať. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť u triednych  učiteliek,   alebo nahlásiť telefonický v školskej kuchyni, u riaditeľky MŠ. Po uvedenom  čase sa vykonáva prezentácia prítomných detí.

 Za prevádzku MŠ  a ŠJ zodpovedá riaditeľka MŠ PaedDr. Jana Galeštoková. Neprítomnú riaditeľku školy zastupuje jej zástupkyňa 

Konzultačné hodiny: streda od 12:00 do 13:00 hod., alebo vo vopred dohodnutom termíne.

 


 Pravidelné školské aktivity:

  • Návšteva Planetária
  • Predplavecká príprava
  • Vianočné besiedky 
  • Oboznamovanie s AJ - 5-6 ročné deti
  • Detský fašiangový karneval
  • Besiedky na Deň matiek
  • Návšteva ZOO
  • Oslava MDD
  • Opekačka na školskom dvore
  • Rozlúčka predškolákov