VITAJTE V NAŠEJ MATERSKEJ ŠKOLE 

Antona Prídavka 1, Prešov.

Školský vzdelávací program "Antonáčik" 

Sme 6 triedna materská škola, na sídlisku III.  Našu MŠ charakterizujú : 

Veľký strom - gaštan

(kde si všetci chodia zbierať gaštany, hlavne deti a žiaci zo základných škôl, dokonca aj babičky a dedkovia s vnúčatkami :), 

Mnoho krtincov na našom dvore

kedysi v minulosti, na tomto mieste, boli polia, lebo je tam úrodná pôda. Preto aj krtkovia k nám chodia často :)

Meno materskej školy 

 Anton Prídavok sa narodil 28. mája 1904 v Kežmarku v rodine železničných zamestnancov, v dôsledku čoho sa často rodina sťahovala. Neskôr študoval na gymnáziu v Spišskej Novej Vsi a v Prešove. V roku 1918 prestúpil na učiteľský ústav a v roku 1922 zmaturoval. Anton Prídavok pochádzajúci z uvedomelej slovenskej rodiny, mal ďalších štyroch bratov, pričom všetci piati sa významnou mierou zapísali do slovenských dejín. 
 
 Okrem osvetovej, literárnej, dramatickej a básnickej činnosti, Anton Prídavok patril k prvým priekopníkom, ktorí položili základy rozhlasového života na východnom Slovensku. Organizoval rozhlasové vysielanie v Košiciach, neskôr po okupácii južného Slovenska horthyovským Maďarskom vybudoval rozhlasové štúdio v Prešove. V rokoch 1927 až 1932 bol oblastným tajomníkom literárno-dramatického oddelenia Slovenskej ligy. Súčasne má nemalý podiel na položení základov profesionálnej scény dnešného Divadla Jonáša Záborského v Prešove, kde založil divadelný krúžok "Záborský," v ktorom bol režisérom a dramaturgom.
 
Roku 1947 dostal št. cenu in memoriam za rozhlasovú činnosť v národnooslobodzovacom boji.
 
Gaštan, Krtko, Anton Prídavok. 

To sú indície, podľa čoho nás spoznáte.
A preto vzniklo naše logo, v podobe, akom ho vidíte na našom webe a budete sa s ním stretávať často :)
Slovo dalo slovo, kolektív ponúkal kreatívne nápady a logo nám vytvorila naša bývalá pani učiteľka - Mária Petrásková.