VITAJTE V MATERSKEJ ŠKOLE  "SEDMOKRÁSKA"! 

Prevádzka  materskej školy  

je v pracovných dňoch  od 6:00 do 17:00 hod.

Schádzanie detí od 6:00 hod. do 6:55 hod. je v 4. triede MŠ – „ Včielky“.  Rozchádzanie je v 4.triede MŠ od 16:05 hod. do 17:00 hod.

 Schádzanie detí je do 8:00 hod. ráno. Po uvedenom čase sa budú šatne detí z bezpečnostných dôvodov zamykať. Neskorší príchod dieťaťa do MŠ si môže rodič dohodnúť u triednych  učiteliek,   alebo nahlásiť telefonický v školskej kuchyni, u riaditeľky MŠ. Po uvedenom  čase sa vykonáva prezentácia prítomných detí.

 Za prevádzku MŠ  a ŠJ zodpovedá riaditeľka MŠ PaedDr. Beáta Holingová. Neprítomnú riaditeľku školy zastupuje jej zástupkyňa : Božena Kaščáková

Konzultačné hodiny: streda od 12:00 do 13:00 hod., alebo vo vopred dohodnutom termíne.

 

 

 

 
 
 
 
  
                                  

 Pravidelné školské aktivity:

 • Návšteva Planetária
 • Predplavecká príprava
 • Deň otvorených dverí v MŠ
 • Vianočné besiedky s rodičmi
 • Oboznamovanie s AJ - 5-6 ročné deti
 • Snehová škôlka alebo Zimné športové hry
 • Detský fašiangový karneval
 • Vystúpenie detí na Deň matiek
 • Návšteva ZOO
 • Oslava MDD
 • Opekačka na školskom dvore
 • Rozlúčka predškolákov