SPOLUPRACA S INŠTITÚCIAMI:

PU PF, pedagogická prax študentiek - štatút cvičnej materskej školy MŠ Antona Prídavka 1, Prešov
ZŠ Šmeralová
ZŠ Bajkalská
ZŠ Mirka Nešpora
ZŠ Prostejovská
CPPP a P v Prešove
Knižnica sídlisko III, centrum
Fakulta zdravotníctva - dentálna hygiena, zdravý úsmev