Archív článkov

04.04.2024 09:25

Pracovné pozície žiadne voľné

    žiadne voľné pracovné miesta     PaedDr. Jana Galeštoková riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

Celý článok

—————

14.03.2022 09:17

Nový školský semafór od 25.2. 2022

Vážení rodičia, ZMENY: Do karantény ide už len pozitívne dieťa ( nový školský semafór od 25.2. 20222.pdf ) ,  nezatvára sa celá trieda. Bližšie podrobnosti, prosím, vo vlastnom záujem, si preštudujte v priloženom aktualizovanom školskom semafóre.    

Celý článok

—————

25.01.2022 11:52

nové covid opatrnia od 25.1. 2022

    Najdôležitejšie zmeny oproti predchádzajúcim pravidlám.docx    

Celý článok

—————

13.12.2021 08:32

opatrenia od 10.12.2021

  usmernenie vlády od 10.12.2021.pdf

Celý článok

—————

17.10.2021 18:55

Aktuálne zmeny pri ospravedlňovaní všetkých detí z neprítomnosti

Milí rodičia, od 18.10.2021 vyšli nové pokyny z ministerstva, ohľadom ospravedlňovania detí z neprítomnosti v MŠ. Aj mladšie aj staršie deti ( s povinným vzdelávaním v MŠ) viď vložený súbor.   aktualizované ospravedlnenie detí z MŠ od 18.10.2021.pdf  vo vlastnom záujme si preštudujte...

Celý článok

—————

20.04.2021 11:52

profesijný rozvoj na rok 2021

Celý článok

—————

20.04.2021 11:31

Profesijný rozvoj na rok 2020

Program aktualizačného vzdelávania 2020.pdf (175799) Hodnotenie vzdelávania - 2020.pdf (142813)

Celý článok

—————

25.01.2019 11:17

O podmienkach k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, s účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese. Štát v hodnote : 1,20 € Rodič...

Celý článok

—————

09.11.2018 15:39

O projekte „DEDKO,BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ“

 Každoročne v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším, už tradične organizujeme "Deň otvorených dverí"  pod názvom: „DEDKO,BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ“  Deti sa na úvod predstavia krátkym kultúrnym programom, potešia starých rodičov malým vlastnoručne vyrobeným...

Celý článok

—————

30.04.2013 12:18

O projekte "Spievajme si pre radosť"

Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Uskutočňuje  už od roku 2011, kedy hlavným koordinátorom  projektu bola p. učiteľka PhDr.Magdaléna Mesarčová. V roku 2015 prevzala garanciu p....

Celý článok

—————