Archív článkov

19.07.2021 00:00

Voľné pracovné miesto

Oznamujeme, že nemáme  žiadne voľné pracovné miesto voľné pracovné miesto - učiteľka 60- PÚ.docx         PaedDr. Jana Galeštoková riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

Celý článok

—————

20.04.2021 11:52

profesijný rozvoj na rok 2021

Celý článok

—————

20.04.2021 11:31

Profesijný rozvoj na rok 2020

Program aktualizačného vzdelávania 2020.pdf (175799) Hodnotenie vzdelávania - 2020.pdf (142813)

Celý článok

—————

25.01.2019 11:17

O podmienkach k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, s účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese. Štát v hodnote : 1,20 € Rodič...

Celý článok

—————

09.11.2018 15:39

O projekte „DEDKO,BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ“

 Každoročne v októbri, v rámci mesiaca úcty k starším, už tradične organizujeme "Deň otvorených dverí"  pod názvom: „DEDKO,BABKA POĎ SA SO MNOU HRAŤ“  Deti sa na úvod predstavia krátkym kultúrnym programom, potešia starých rodičov malým vlastnoručne vyrobeným...

Celý článok

—————

30.04.2013 12:18

O projekte "Spievajme si pre radosť"

Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ.  Uskutočňuje  už od roku 2011, kedy hlavným koordinátorom  projektu bola p. učiteľka PhDr.Magdaléna Mesarčová. V roku 2015 prevzala garanciu p....

Celý článok

—————

22.04.2013 12:00

O projekte Deň Zeme

22.4. sa v našej MŠ uskutočňuje spoločná akcia na školskom dvore,aby sme si pripomenuli tento deň rôznymi enviromentálnymi hrami a činnosťami. Tento deň je však iba vyvrcholením celoročnéj výchovno edukačnéj práce s deťmi, ktorej cieľom je rozvíjanie environmentálneho  cítenie  u naších...

Celý článok

—————

18.03.2013 12:24

O projekte "ROZPRÁVKOVO"

Celoškolský týždenný projekt pod názvom "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY" prebieha vo všetkých triedach školy v mesiaci marci. Cieľom projektu je prostredníctvom kníh a rozprávok   cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné vlastnosti detí, ich...

Celý článok

—————

15.10.2012 09:03

O projekte Farebná jeseň

  Celoškolský týždenný projekt pod názvom FAREBNÁ JESEŇ  každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ.  Garantom spoločných akcií je  p. učiteľka Božena Kaščáková v spolupráci s p. učiteľkou Júliou Hanobíkovou. Cieľom  projektu je umožniť deťom prostredníctvom...

Celý článok

—————

01.10.2012 00:00

O projekte Zdravý úsmev

Projekt Zdravý úsmev  sa uskutočňuje každoročne vo vybraných triedach - za pomoci Fakulty zdravotníctva a školských asistentiek zubnej starostlivosti.       Cieľom projektu je: výchova k ústnemu zdraviu u detí  formou opakovaných cvičení, 6 krát v jednom školskom roku v...

Celý článok

—————