Archív článkov

15.04.2019 15:15

Upratovanie na Bikoši

Deti 2.triedy sa 4. 4. 2019, vybrali vyčistiť malé územie Bikoša od odpadkov. Každý si natiahol rukavicu a pustili sme sa do toho. Po skončení sme odpad separovali, označili vyčistené územie a odpad odniesli do kontajnerov.  Budeme sa tam vracať, aby sme priebežne čistili tento kúsok Bikoša a...

Celý článok

—————

28.03.2019 19:50

ROZPRÁVKOVO

27. - 28.3.2019 sa prostredníctvom školského projektu: „ROZPRÁVKOVO“ , ktorý pripravili p. uč. Kaščáková a Hanobíková deti preniesli do sveta rozprávok. Počas dvojdňového projektu sa svojim kamarátom predstavili dramatizovanými rozprávkami: Koza rohatá a jež, O repe, Čin-čin,...

Celý článok

—————

26.03.2019 17:48

Návšteva knižnice

26.3.2019 v rámci marca - mesiaca knihy navštívili Žabky a Ovocníčkovia pobočku knižnice P. O. Hviezdoslava v Prešove. Teta knihovníčka si pre Ovocníčkov pripravila dramatizovanú rozprávku: „Mýšatko a ceruzka“. Žabky si vypočuli rozprávku: „ O nenásytnej húseničke“. Domov...

Celý článok

—————

22.03.2019 08:57

Oznam o zaradení dieťaťa do MŠ 2019

Riaditeľka Materskej školy na Ulici Antona Prídavka 1, Prešov, PaedDr. Beáta Holingová, týmto oznamuje, že ŽIADOSŤ o zaradenie dieťaťa do materskej školy na školský rok 2019/2020 si môžu zákonní zástupcovia detí vyzdvihnúť priamo v materskej škole,   alebo ju nájdu...

Celý článok

—————

21.03.2019 11:09

Čítanie z knihy Malý princ

V mesiaci knihy v rámci spolupráce s rodinou, starými rodičmi navštívila triedu  Žabiek babka Anička Dudová, ktorá deťom  predstavila  autora: Antoin  Saint Exupery, francúzsky spisovateľ, letec, autor knihy: Malý princ. Po prečítaní úvodného príbehu nám babka pomohla s...

Celý článok

—————

12.03.2019 15:46

Návšteva ZŠ Prostejovská

12.3.2019 predškoláci  Ovocníčkovia a Žabky v rámci spolupráce navštívili ZŠ Prostejovská. Budúci školáci  sa zúčastnili na vyučovacej hodine v prvom ročníku, kde im prváci ukázali ,čo všetko sa už naučili. Čítali a písali písmenká, počítali číslice, zaspievali...

Celý článok

—————

08.03.2019 15:44

ŠKOLA VOLÁ

8.3.2019 v rámci projektu ŠKOLA VOLÁ, ktorý prebieha na ZŠ Bajkalská sa predškoláci zúčastnili na  výchovnom koncerte, ktorý pre nich pripravili žiaci ZŠ. Hudobný koncert bol zameraný na motívy rozprávky: „ Ťahal dedko repku.“ Deti tu spoznali netradičné hudobné nástroje, tvorivosť...

Celý článok

—————

05.03.2019 18:42

ASTRO SHOW

5.3.2019 zažili deti neopakovateľný zážitok  v prenosnom planetáriu: ASTRO SHOW. Na oblohe , ktorá prišla priamo k deťom si deti mohli pozrieť slnečnú sústavu, znaky ročných období a striedanie dňa a noci, po ktorej ich sprevádzal  kreslený rozprávkový kamarát ....

Celý článok

—————

01.03.2019 19:40

Návšteva múzea

1.3.2019 navštívili predškoláci z tried Ovocníčkovia a Žabky  KRAJSKÉ MÚZEUM V PREŠOVE. Cieľom bolo priblížiť deťom etnografickou expozíciou život ľudí v minulosti. Teta sprievodkyňa priblížila deťom gazdovský dvor, salaš , tradičný odev ľudí v tomto období –...

Celý článok

—————

26.02.2019 18:39

Fašiangy v MŠ

26.2.2019 sa deti stretli na spoločnom školskom projekte: „ FAŠIANGY“, ktorý pripravila p. uč. Mgr. Hrbáľová. Cieľom projektu bolo priblížiť deťom ľudové tradície, ktoré v minulosti sprevádzali fašiangové obdobie. Pani učiteľka zábavnou formou deťom porozprávala o zvykoch v tomto...

Celý článok

—————