30.04.2013 12:18

O projekte "Spievajme si pre radosť"

Projekt "Špivanečky mojo" alebo "Spievajme si pre radosť" je školská prehliadka ľudových piesni v podaní malých spevákov z našej MŠ. 

Uskutočňuje  už od roku 2011, kedy hlavným koordinátorom  projektu bola p. učiteľka PhDr.Magdaléna Mesarčová. V roku 2015 prevzala garanciu p. učiteľka Lýdia Pastorová.
Cieľom projektu je nielen vyzdvihnúť spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie vybraných detí z jednotlivých tried, ale hlavne udržiavať a rozvíjať ľudové zvyky a tradície nášho rodného šarišského regiónu.
V závere si všetky deti zaspievajú jednu spoločnú pieseň a vystupujúce deti sú za spevácke zručnosti a  odvážne vystupovanie ocenené diplómami a drobnými darčekmi od riaditeľstva školy.

 

—————

Späť