Vzdelávanie predškolákov

Milí rodičia,
v tejto rubrike nájdete všetko, čo potrebujete k spestreniu dní Vašich detí. ponúkame Vám materiál vzdelávania na mesiac apríl. Štátny vzdelávací program má 7 vzdelávacích oblasti akoby predmetov.
Máte ich na boku po ľavej strane: Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a príroda, Matematické informácie a práca s IKT, Jazyk a komunikácia a pod...
Nech sa páči, hádam pomôže.
Zároveň Vám dávam do pozornosti linky, kde si nájdte toho podstatne viac a nielen pre materské školy ale aj školákov v ZŠ.
Veľa zdravia všetkým!!!!  ..a psychických síl....určite to vôbec nemáte ľahké, rozumieme Vám....
 

Témy v mesiaci apríl: Doprava, planéte Zem, Chránime si našu prírodu, Veľká noc

portál, kde nájdete oveľa viac: https://www.ucimenadialku.sk/