ZAMESTNANCI ŠKOLY v školskom roku  2023/24

Riaditeľka školy: PaedDr. Jana Galeštoková

           Zástupkyňa riad.:  Mgr. Monika Sidorová 

Pani učiteľky:

Ružena Franková Ivana Mikolajová
Božena Kaščáková Mgr. Karolína Nielsen
PhDr. Magdaléna Mesarčová Mgr. Denisa Babejová
Mgr. Monika Sidorová  Anastázia Binderová
Mgr. Zuzana Grivalská Mgr. Tatiana Mňahončáková (70%)
Júlia Hanobíková Danka Janovčíková
  Mgr. Jana Kekeľová

Technicko - hospodársky personál:

Školníčka:     Magdaléna Vargová 
Práčovňa: Magdaléna Vargová
Upratovačky: Milota Kohaniová
Monika Varholíková
Zuzana Semanová

Školská jedáleň:

Vedúca ŠJ:   Katarína Ancinová
Hlavná kuchárka:     Jana Schvarczová
Kuchárka:  Beáta Valušová   
Pomocné kuchárky: Tatiana Kravcová
 

Dana Vašigová 

                      

             

                         

          

                                                                                       

                                        

 

Späť