V školskom roku 2018/2019 na našej materskej  škole  pracujú 

 tieto záujmové krúžky:

   

Hudobno pohybový krúžok     EBONÍČEK

 PONDELOK              16:10 - 16:55         

pod vedením  lektorky:  Veroniky Bartkovej  -  kontakt: 0917 042 208   veronika.bartkova90@gmail.com 


Hudobno pohybový krúžok     ĽUDOVÉ KRÔČIKY

UTOROK                  16:10 - 16:55         

pod vedením  lektorky:  Mgr. Kataríny Gáčovej   

ANGLICKÝ JAZYK

STREDA                  15:00 - 15:45         

pod vedením  lektorky:  Mgr. Jany Pončákovej

TANEČNÁ GYMNASTIKA

ŠTVRTOK                  16:10 - 16:55         

pod vedením  lektorky:  Lenky Želonkovej