V školskom roku 2019/2020 na našej materskej  škole  pracujú 

 tieto záujmové krúžky:

   

 

 Eboníček - Ľudové krôčiky
každý utorok