Zmena web sídla - september 2024

Vážení rodičia,

oznamujem Vám, že v súčasnej dobe prebieha tvorba nového web sídla na edupage. Vrátane el.prihlášok k zápisu detí na nový školský rok. ( nových detí, nie tých, ktoré sú zapísané a navštevujú našu MŠ)

 

Všetky údaje z tejto web stránky budú presunuté a dostanete včas všetky informácie k prihláseniu na edupage MŠ).

Ďakujem

PaedDr. Jana Galeštoková, riaditeľka školy