Zápis do MŠ od 2.mája do 17.mája 2024

Vážení rodičia,

prosím, naštudujte si manuál k zápisu, vrátane stiahnutia tlačív: Žiadosť o prijatie dieťaťa a lekárske potvrdenie ( osobitne vytlačiť a vypísať) 

ŽIADOSŤ a Lekárske potvrdenie k zápisu do MŠ A. Prídavka 1, Prešov (1).docx

vytlačiť na dva osobitné papiere, nie z druhej strany. To sú dva samostatné dokumenty.

VZN mesta Prešov č. 4-2023, kt. sa mení a dopĺňa VZN 4-2022 o určení spádových materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Prešov.pdf

aj v PDF formáte: (kto potrebuje)

ŽIADOSŤ a Lekárske potvrdenie k zápisu do MŠ A. Prídavka 1, Prešov (1)(1).pdf

zápis do MŠ manuál.docx