Vezmi ma von

 • Objavovanie sveta prostredníctvom hry v prirodzenom vonkajšom prostredí.
 • Podporiť  zdieľanie dobrej praxe v predškolskej outdoorovej edukácie v MŠ , využívať  v rámci každodennej výchovy a vzdelávania detí  pri implementácii outodoorového prístupu vo svojich zariadeniach.
 • Deti vytvárajú pozitívne spomienky na prírodu a získavajú nové zručnosti
 • Špeciálne sa venovať živej a neživej prírode, diskutovať s deťmi o prejavoch života.
 • Vytvárať situácie, v ktorých majú deti možnosť prezentovať aktuálne predstavy o prírodných javoch, predmetoch a situáciách.
 • Rozprávať s deťmi o pozorovateľných zmenách v prírode, ktoré nastávajú v dôsledku zmien v ročných obdobiach
 • Starostlivý postoj k prírode a životnému prostrediu
 • Rozvíjať zručnosti a samostatnosť dieťaťa v rôznych typoch prostredia
 • Podporovať v deťoch princípy aktívneho občianstva ochrany prostredia
 • Pestovať tvorivosť, zlepšiť pocit zodpovednosti
 • Outdoorová edukácia zlepšuje – prispieva k budovaniu a upevňovaniu komunity
 • Vytvárať pozitívne spomienky na prírodu a získavanie nových zručností
 • Pestovať tvorivosť, zlepšiť pocit zodpovednosti
 • Environmentálne súťaže
 • Rozvíjať zdravie detí
 • Zlepšovať svoje komunikačné, sociálne a pohybové schopnosti
 • Rozvíjať sa na fyziologickej , ale aj zmyslovej úrovni prostredníctvom rôznych javov meniacich sa ročných období, ktoré vnímajú na koži, čuchom, sluchom, porovnávaním