Turistika, to je hračka.

 • podporovať pohybové aktivity v rámci skvalitnenia zdravého životného štýlu
 • poznať a porozumieť základným kompetenciám nevyhnutných pre udržanie zdravia a zdravého spôsobu života v súlade s obklopujúcou prírodou
 • motivovať deti počas vychádzky, aby zvládli chôdzu primeraného trvania bez únavy a vyčerpania
 • zvládnuť základné lokomócie rozvíjajúce koordinačné a kondičné schopnosti detí
 • upevňovať prostredníctvom pohybu zdravie a podporovať správny psychosomatický a psychomotorický vývin dieťaťa
 • naučiť deti vnímať svoje telo prežívaním radosti z pohybu
 • posilňovať vôľové vlastnosti, ako trpezlivosť, vytrvalosť, dôslednosť, presnosť, sebaovládanie a úsilie prekonávať prekážky spojené s fyzickou námahou, nevzdávať sa
 • zlepšovať sociálnu aktivitu dieťaťa a napĺňať potrebu sociálneho kontaktu s rovesníkmi
 • podporovať rozvoj individuálnych spôsobilostí dieťaťa
 • obohatiť pohyb o poznávacie aktivity s prírodovedným a ochranárskym zameraním súvisiacim so zdravím v širšom zmysle a rozsahu – rozvoj environmentálneho povedomia, utvárať pozitívny vzťah k prírode a životnému prostrediu
 • bádať s postojom prirodzenej zvedavostí  identifikovaním významných charakteristík prírody
 • podporiť  outdoorové vzdelávanie Zober ma von / Take me out/, kedy si deti vytvárajú pozitívne spomienky na prírodu, prostredníctvom vlastných zážitkov a skúseností
 • citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a jedinečnosť