Šikovné rúčky

  • na rozvoj zmyslovej citlivosti na rozlišovanie farieb pri výtvarných aktivitách spojených s maľovaním
  • na rozvoj tvorivosti prostredníctvom objavovania možnosti výtvarných nástrojov
  • na rozvoj motorických zručností pri práci s výtvarným nástrojom
  • na spoznávanie známeho a neznámeho výtvarného materiálu
  • na rozvoj grafomotorických zručností
  • na rozvoj schopnosti hodnotiť svoje práce a produkty vlastnej činnosti