"O živote, so životom, pre život"

  •  získavať pozitívne postoje k regionálnej kultúre - cez zvyky, obyčaje, piesne, nárečie k regiónu Šariš, aktívnou účasťou zapájať sa do prác (remesiel), ktoré sa pomaly vytrácajú, a tým prispieť ku kultivovaniu jednotlivca
  • pozorovaním poznávať konkrétne zmeny v prírode, zapojiť rodinu do zemiakových aktivít, podporiť tvorivosť a kreativitu zážitkovým učením zamyslieť sa nad spôsobom spracovania zeleniny-kapusty
  • poznať zvyky a obyčaje, ktoré súvisia s jesennými prácami pri spracovaní jesennej úrody
  • aktívnou účasťou detí na ľudových tradíciách prežívať čaro zimného slnovratu, spoznať staré zvyky prostredníctvom zážitku

      -     na Katarínu, Ondreja,  Barboru, Mikuláša, Luciu a Tomáša

       -    zmysel a význam pranostík ("Katarína na blate a Vianoce na  ľade")

      -     pozorujú liatie olova na Ondreja ("Ondreju, Ondreju, olovo na tebe ľeju, daj mi, Bože, znac, keho budzem mac")

      -    prostredníctvom vhodných textov vedie deti k porovnávaniu a rozlišovaniu nárečových slov

  •  oboznámi sa s tradičnými i obradovými ukončeniami zimy a privítanie jari - vynášanie Moreny
  • pozná niektoré tradičné remeslá (spolupráca s OZ Včela z východu)
  • zážitkovým učením zamyslieť sa nad spôsobom výroby medu, chrániť si životné prostredie
  • spoznať tradície viažúce sa k Jánovi, zapojiť otcov do aktívneho diania v MŠ na tému zachovávanie ľudových tradícií