Hry pre deti - V zdravom tele, zdravý duch

  • Tento projekt zložený z pohybových hier pre deti, ktoré sa hrajú po zdravotných cvičeniach . Každá hra je smerovaná na dané témy v mesiaci preňho typickými.
  • Každá pohybová hra sa môže realizovať pri pobyte vonku čo môže byť prostredie motivačné, ale  aj v telocvični alebo v triede.
  • Projekt je rozdelený na dobu desiatich mesiacov. Každý mesiac je charakteristický svojimi témami. Samotné hry sú zamerané na striedanie koordinačných schopností a samotné zloženie je zamerané na striedanie a precvičenie všetkých svalových skupín.
  • Pohyb je základným prejavom života, umožňuje človeku jeho existenciu, a mal by byť jeho primárnou životne dôležitou potrebou. Zohráva významnú úlohu v každom kalendárnom roku.
  • Funkcia pohybu je tým prirodzenejšia, čím je človek mladší. S pribúdajúcim vekom je pohyb ovplyvňovaný sociálnym prostredím, v ktorom je usmerňovaný, podporovaný či utlmený, alebo nahradzovaný inými podnetmi.
  • Zo súčasného sveta  plného technických a počítačových hier zákonite musí ovplyvniť nielen vývin ale aj pohybový režim detí. Preto by sme mali aspoň malou snahou a motiváciou presvedčiť aj tých najmenších aby pochopili význam pohybu.
  •  Nesmieme zanedbať možnosť poskytnúť deťom dostatok príležitosti k pohybu, k radostným a pestrým pohybovým aktivitám.