Cvičenie je radosť

  • Zdokonaľovať u detí pohybové schopnosti a zručnosti prostredníctvom vhodných telesných cvičení.
  • Osvojiť si základné lokomócie prostredníctvom motorického učenia.
  • Rozvíjať koordinačné a kondičné schopnosti.
  • Prostredníctvom pohybu upevňovať zdravie a podporu správneho psychosomatického a psychomotorického vývinu dieťaťa.