„Čo dokážu moje rúčky“

  • Viesť  deti , aby objekt alebo architektúru vytvárali z hotových prvkov (škatuľky, geometrické tvary, prírodniny, s využitím kartónu a iných materiálov), materiál spájali lepením, upevňovali lepiacou páskou, plastelínou s dôrazom na predstavivosť dieťaťa.
  • Zamerané  aktivity detí na kresbu postavy človeka alebo zvieraťa, bez nárokov na vystihnutie proporcií , s vystihnutím hlavných znakov ( napr. uši, krk, prsty na ruke, chodidlá) s dôrazom na vyjadrenie charakteristických prvkov a spontánny výraz.
  • Hravé skladanie nefiguratívnych tvarov do zloženého tvaru, vznik novotvaru( napr. plošných geometrických tvarov z farebného papiera alebo skladanie kartónových tlačených písmen do tvarov postavičiek. Nový zložený tvar možno  na výkres obkresliť, odfrotážovať, prilepiť a pod, a je možné ho doplniť kresbou alebo maľbou.
  • Možnosť výberu jednoduchej maliarskej techniky( napr. tempera – farby riediteľné vodou s možnosťou miešania farebnej masy), alebo vodové, farebné tuše, pastel, pastelky, fixky( farby s možnosťou výberu pripraveného farebného tónu).
  • Podnecovanie používania čiary, bodu (kreslenie vybraným nástrojom a materiálom). Dieťa si má predtým možnosť vyskúšať rôzne kresliarske nástroje (napr. ceruzku rôznej tvrdosti, fixku, uhlík, rudku, štetec, drievko a tuš ...) a porovnať rôzne kvality ich kreslenej stopy.
  • Príležitosť na modelovanie jednoduchého figurálneho a geometrického tvaru (mäkká modelovacia hmota).
  •  Uplatnenie predstavivosti pri pohľade na tvar bez významu – dokresľovanie alebo domaľovávanie škvrny, odtlačku farby – dekalku (škvrna, ktorá vznikne roztlačením farebnej pasty, preložením alebo odtlačením papiera, na ktorom je vytlačená), čarbanice, pokrčeného papiera – krkváže a pod.
  •  Podľa inštrukcií učiteľky dieťa vytvára jednoduché papierové skladačky ( napr. loďky, čiapka, lietadlo, nebo- peklo ... ).
  • Utvára a upevňuje návyky držania kresliarskeho nástroja.

 

Autorka: Júlia Hanobíková