03.07.2019 18:47

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že od 1.9. 2019 budú  voľné pracovné miesta.
pracovná pozícia:   učiteľka MŠ
pracovná pozícia:   upratovačka MŠ
 
Uchádzači budú predvolaní na individuálny pohovor, na základe preštudovania životopisov.
Termín bude zverejnený na web sídle MŠ Antona Prídavka 1, Prešov
 
PaedDr. Jana Galeštoková
riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

—————

Späť