05.07.2022 21:47

Nemáme voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že  už nemáme  voľné pracovné miesto

výberové konanie na pracovné pozície: upratovačka a učiteľka 60% úväzok , je ukončené

 
 
PaedDr. Jana Galeštoková
riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

—————

Späť