05.07.2022 21:47

Nemáme voľné pracovné miesta na žiadnu pracovnú pozíciu

Oznamujeme, že   nemáme  voľné pracovné miesto

 

 
 
 
PaedDr. Jana Galeštoková
riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

—————

Späť