29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne voľné pracovné miesto.
 
PaedDr. Jana Galeštoková
riaditeľka MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

—————

Späť