18.03.2013 12:24

O projekte "ROZPRÁVKOVO"

Celoškolský týždenný projekt pod názvom "Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY" prebieha vo všetkých triedach školy v mesiaci marci.

Cieľom projektu je prostredníctvom kníh a rozprávok   cieľavedome, systematicky a v tvorivej atmosfére rozvíjať osobnostné vlastnosti detí, ich kontakt  so svetom duševných činností ľudí,  vnímanie a uplatňovanie hudobnej, literárnej a výtvarnej kultúry. Edukačnými aktivitami učíme deti vyjadriť rôznymi umeleckými výrazovými prostriedkami (výtvarne, hudobne, dramaticky, hudobno-dramaticky) pocity a dojmy z rozprávok, príbehov a divadla. 

Vyvrcholením tohto úsilia je spoločná dvojdňová aktivita pod názvom "Deti deťom" ktorej koordinátorom bola do roku 2014 p. učiteľka Mária Petrásková.Od roku 2015 je koordinátorom projektu p. učiteľka  Bc.Margita Kušnírová. Deti jednotlivých tried sa predstavia ostatným deťom s vlastným hudobno dramatickým spracovaním obľúbenej rozprávky. Sprievodným podujatím je aj výstavka  výtvarných a pracovných činností detí v šatniach na tému "Kniha -  moja kamarátka"  a "Z rozprávky do rozprávky"

.

—————

Späť