15.10.2012 09:03

O projekte Farebná jeseň

 

Celoškolský týždenný projekt pod názvom

FAREBNÁ JESEŇ

 každoročne prebieha vo všetkých triedach našej MŠ.

 Garantom spoločných akcií je  p. učiteľka Božena Kaščáková

v spolupráci s p. učiteľkou Júliou Hanobíkovou.


Cieľom  projektu je umožniť deťom prostredníctvom netradičných edukačných aktivít:
- poznávať,rozlíšovať a pomenovať ovocie, a plody jesene.

- priradzovať a pomenovávať farby na  ovocí, zelenine, plodoch a listoch jesene.

 Každý deň sa rozprávame o rôznych plodoch jesene a zaoberáme inou farbou.

V spolupráci s rodičmi je príslušnej farbe prispôsobené aj oblečenie detí.

 - rozvíjať u detí jemnú motoriku a tvorivosť

vytvárame v triedach produkty z rôzneho materiálu,v spolupráci s rodičmi vytvárame výstavky ovocia, zeleniny a plodov jesene v šatniach,  

výzdobujeme školský dvor detskými spoločnými prácami (vyplňame  plochu obrázkov rozmanitým odpadovýma prírodným materiálom).

  Záver projektu tvorí spoločná aktivita všetkých detí pod názvom "Deti deťom",

v ktorej sú deti oblečené v určenej farbe a v rozprávkovo motivovanom programe sa každá trieda predstaví krátkym tanečným, hudobným alebo dramatickým vystúpením.

                                                                       

—————

Späť