EXTERIÉR A INTERIÉR NAŠEJ ŠKOLY
 

AKTUALITY

číslo účtu strava

  Bežné stravovanie         2,40 € (desiata 0,50+ obed 1,20 + olovrant 0,40 + réžia...

Viac

—————

Školné - poplatky DODRŽAŤ TERMÍN

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

skolskajedalenmsap1@gmail.com

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

 msantonapridavka1@gmail.com