AKTUALITY

číslo účtu - školné

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

 

riešenie a informácie o poplatkoch: 

zástupkyňa riaditeľky.: msantonapridavkaz2@azet.sk


V EXTERIÉRI ŠKOLY

Nové dopravné ihrisko

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

19.07.2021 00:00

Voľné pracovné miesto

Celý článok

—————