AKTUALITY

nový email pre tretiu triedu žabky - kontakt na učiteľky

  Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Zuzkou a Julkou, vrátane ospravedlňovania detí z povinnej dochádzky plnenia predprimárneho vzdelávania   tretiatriedazabky@gmail.com

Viac

—————

nový email pre druhú triedu motýliky

    Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Monikou a Gitkou   druhatriedamotyliky@gmail.com

Viac

—————

nový email pre prvú triedu triedu veveričky - kontakt na učiteľky

  Ak potrebujete komunikovať priamo s pani učiteľkami Ruženkou a Boženkou prvatriedavevericky@gmail.com

Viac

—————

nové pokyny z ministerstva k ospravedlňovaniu detí z neprítomnosti v MŠ

Vážení rodičia, v rubrike covid opatrenia, máte vložený súbor z ministerstva školstva. Ospravedlňovanie detí z neprítomnosti v MŠ. Vo vlastnom záujme si preštudujte. Ďakujem

Viac

—————

Záujmové krúžky

Streda vyučovacia priama činnosťod 16:00 - 17:00 EBONÍČEK ( Lektorka z EBONY Ľubotice) Štvrtok  Od 16:00 - 17:00 Moderná športová gymnastika ( lektorka z CVČ ABC, Prešov) Materská škola len prenajíma priestory MŠ  a ( telocvičňu ) legislatívu a organizáciu, vrátane poplatkov, všetko si...

Viac

—————

Ak dieťa dovŕši 6 rokov

Vážení rodičia, len pripomínam informáciu, ktorú ste dostali na triednom aktíve. vašou povinnosťou je, informovať vedúcu ŠJ, v podobe čestného prehlásenia, že si neuplatňujete daňový bonus, ale dotáciu na strave alebo naopak. Ak má dieťa v septembri 6 rokov, od októbra už platíte plnú sumu za...

Viac

—————

POĎAKOVANIE RODIČOM ZA POMOC A SPOLUPRÁCU

Vážení rodičia, Pán Sokoli, nás každý rok zásobuje krásnymi tekvicami, ktoré zdobia celú jeseň náš areál školskej záhradky. Zároveň doniesol aj tekvice pre triedu "Motýliky." Pán Barník nám zmontoval nové drevené domčeky na školskom dvore pre triedy Motýliky a Lienky.. Pán Skokan nám opravil domček...

Viac

—————

Povinná dochádzka predškolákov - ospravedlnenie

Vážení rodičia, v 3. triede  - žabky a v 5. triede  - lienky PREDŠKOLÁCI. Prosím, nepodceňujte povinnú dochádzku, musíme mať preukázateľne zdokladovanú PÍSOMNE od rodiča alebo lekára, neprítomnosť dieťaťa. Pri neospravedlnenej dochádzke, to budeme musieť hlásiť na sociány úrad. Preto...

Viac

—————

POPLATKY STRAVA Predškoláci 5-6 ročné deti

Vážení rodičia, prosím pozrite si rubriku školská jedáleň, a na ľavej strane podrubiku  poplatky strava...tam to máte všetko rozpísané. Predškoláci - 5 ročné deti platia 12 eur stravu. Majú nárok aj na zľavu stravy aj na daňový bonus. Predškoláci 6 ročné deti, možnosť voľby: alebo dotácie na...

Viac

—————

číslo účtu strava

Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ) Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

 

riešenie a informácie o poplatkoch: 

zástupkyňa riaditeľky.: msantonapridavkaz2@azet.sk