OZNAMY               

MŠ OTVORENÁ OD 1.6.2020

Prevádzku určil zriaďovateľ od 7:00 hod - do 16:00 hod.

 

1. trieda - ešte 5 miest voľných
2. trieda - STOP
3. trieda - ešte 3 miesta voľné
4. trieda - ešte 4 miesta voľné
5. trieda - ešte 4 miesta voľné
6. trieda - ešte 6miest voľných
Deti, ktoré majú nastúpiť až neskôr, t.j. 8.6. alebo 15.6. a pôjde o oboch pracujúcich rodičov a budú ešte voľné miesta , môžu nastúpiť.
Ak nebude voľné miesto, prednosť majú deti, ktoré nastupujú od 1.6. 2020.

Deti budú v triedach po 15 detí maximálne. Každé dieťa bude mať v skrinke papierové obrúsky na utieranie rúk - zabezpečí si rodič.
Pri bráne Vám bude zmeraná teplota našim zamestnancom, bezdotykovým teplomerom. Vstupujete do šatne a urýchlene vyzlečiete dieťatu vrchný odev a prezujete do papučiek. Nezdržiavate učiteľku ! V šatni sú najviac 2 dospelé osoby  a  deti. 
V prvý deň, budete mať pred šatničkami k dispozícii tlačivá prehlásenia a vyhlásenia o zdravotnom stave dieťaťa. vypíšete a vložíte do škatule. Rodič je celý čas v rukaviciach a má na sebe rúško. Dieťa nemusí. Vyhlásenie vypíšete jedenkrát v 1. deň nástupu, prehlásenie vypisujete každý deň ráno.
Celý týždeň chodíte len do jednej triedy.
Prednosť majú deti rodičov, pracujúcich, v zdravotníctve a štátnej službe. Ak bude voľné miesto do skupiny 15, pokračujú deti oboch zamestnaných rodičov. Nakoniec deti rodičov nezamestnaných na MD a pod. 

Pozor! Zmena! Strava diéty - presné pokyny zverejním v utorok popoludní. Ak sa budú variť -  diéty, tak len pre deti oboch zamestnaných rodičov.

Detailné informácie budú vypísané na dverách každej šatničky a v dodatku k prevádzkovému a organizačnému poriadku. 

Tešíme sa Vás, ale musíte mať vy istotu, že ste všetci v rodine zdraví a neohrozíte sa navzájom. 

oplatky za jún:

školné: rodičia, ktorí zaplatili celú sumu v marci a nenastúpili vôbec, prosím, doneste Zdravotnú dovolenku za mesiac marec 2020, automaticky sa Vám suma vráti tak, že už máte zaplatený mesiac jún 2020.( ale musí byť povrdenie ZD).
 

Rodičia, ktorých deti chodili do MŠ do 13.3. 2020 - vám sa odráta suma a zaplatíte    len presnú sumu, ktorá bude nižšia. Sumu ste mali oznámenú telefonicky.. zaplatíte  až 1.6. 2020.

 
Rodičia predškolákov nemusia nosiť zdravotné dovolenky, lebo neplatia žiadne poplatky za školu. Strava -preplatok bude vrátený podľa školského poriadku.

 

Strava: Bude preplatok vrátený na vaše účty, podľa školského poriadku ( na konci školského roka).

usmernenie k otvoreniu prevádzky 1.6.2020.pdf

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZÁPIS DO MŠ - ukončený

Dostali sme 69 žiadostí - Ďakujeme za Váš záujem o našu MŠ a vopred sa ospravedlňujem všetkým, ktorí budú neprijatí....

Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.docx  - stiahnuť a doniesť dodatočne, podľa pokynov ministra školstva alebo poslať emailom: zapisdomsap1@gmail.com

Po ukončení zápisov a následných dislokácií v mesiaci jún 2020 :

sa ROZHODNUTIA O PRIJATÍ / NEPRIJATÍ zasielajú na korešpondenčnú adresu zákonných zástupcov dieťaťa.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov
+421.0517710877
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V EXTERIÉRI ŠKOLY