OZNAMY                          

"Keď pochopíš krásu prírody, nemôžeš zablúdiť."
POĎME SPOLU DO PRÍRODY
Účastníci akcie: Deti, rodičia, starí rodičia, zamestnanci školy, priatelia školy.
Koordinátorky: pani učiteľky: Lýdia Pastorová, Ivana Mikolajová
Termín akcie: 19.10 2019
PROGRAM:
Miesto a čas: Zraz pod hradom vo Veľkom Šariši 9,30 - do 9,45 hod.
- privítanie účastníkov, oboznámenie s cieľom výletu.
-presun lesným chodníčkom po turistickej značke žltej farby
-spoločné foto na hrade :)
-stavba ohniska, opekanie , čo si donesiete z domu (klobásky, špekačky, slaninka, chlebík...)
-po spoločnom obede krátka prezentácia o hrade
- spoločné aktivity detí a rodičov
- vyhodnotenie, poďakovanie účastníkom
-voľné hry detí, postupný spoločný odchod z hradu
 
POČAS CELÉHO VÝLETU ZODPOVEDÁ ZA DIEŤA RODIČ.
 
Tešíme sa na účasť
stretneme sa pod hradom :)
Lýdia Pastorová, Ivana Mikolajová, vedenie MŠ a celý kolektív MŠ
 
riaditeľka školy

Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov
+421.0517710877
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V INTERIÉRI A EXTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne voľné pracovné...

Celý článok

—————