Strategický cieľ školy:

Vytvoriť podmienky na šťastné detstvo, 

sebapoznanie a uplatnenie každého dieťaťa.

 

"Dieťa v láske prijať, v úcte vychovávať a v slobode prepustiť."
Zápis do MŠ

22.03.2019 08:57

Oznam o zaradení dieťaťa do MŠ 2019

Riaditeľka Materskej školy...

Celý článok

—————V INTERIÉRI A EXTERIÉRI ŠKOLY

Na školskom dvore


Na školskom dvore


Projekty školy

——————————


ČO JE NOVÉ

Detská športová olympiáda materských škôl

 

 Jarné upratovanie     na Bikoši

Regionálne lesnícke dni 2019

 Návšteva Ekocentra

Divadelné predstavenie "Pampúšik"

 Akcia "Jeden deň byť sokoliarom"