Strategický cieľ školy:

Vytvoriť podmienky na šťastné detstvo, 

sebapoznanie a uplatnenie každého dieťaťa.

 

"Dieťa v láske prijať, v úcte vychovávať a v slobode prepustiť."


Oznam pre rodičov predškolákov

25.01.2019 11:17

O podmienkach k poskytovaniu dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa

Vzhľadom k zmene zákona č.544/2010 Z. z. o dotáciach, § 4 ods.3 Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR, s účinnosťou od 01. 01. 2019 poskytne dotáciu na stravu dieťaťu, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a ktoré je prítomné na vyučovacom procese. Štát v...

Celý článok

—————


V INTERIÉRI A EXTERIÉRI ŠKOLY


Projekty školy

——————————


ČO JE NOVÉ

Detský fašiangový 
karneval
 
Divadelné predstavenie
"Cesta za dúhou"