EXTERIÉR A INTERIÉR NAŠEJ ŠKOLY
 

AKTUALITY

Rozlúčka len pre rodičov predškolákov na školskom dvore 20.6. 2024

Vážení rodičia, ktorí boli pozvaní. Prosím Vás o súčinnosť pri koncoročnej rozlúčke 20.6. 2024 o 16:00 hod. Každý rodič...

Viac

—————

Záväzné prihlásenie do MŠ cez leto do 21.6.2024

Vážení rodičia, prosím, nahláste učiteľkám na triedach záväzné prihlásenie alebo odhlásenie cez letnú prevádzku. Určite...

Viac

—————

VZN mesto Prešov - platby cez prázdniny

  Vážení rodičia, vo vlastnom záujme, si prosím, preštudujte nové VZN mesta Prešov. Ďakujem  - harmonogram...

Viac

—————

Zmena web sídla - september 2024

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v súčasnej dobe prebieha tvorba nového web sídla na edupage. Vrátane el.prihlášok k...

Viac

—————

Školský dvor pre učiteľky a deti

Vážení rodičia, prosíme Vás, po vyzdvihnutí dieťatka z triedy, neostávajte na školskom dvore. Máme to aj v školskom...

Viac

—————

dokumenty pre deti s odkladom na rok 2024/25

  Vážení rodičia, ak Vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (...

Viac

—————

PARKOVISKO LEN PRE ZAMESTNANCOV

Pre nových rodičov ,ktorí to ešte nevedia, oznamujeme, že parkovanie, ani len na chvíľu, nie je možné v areáli MŠ. Je...

Viac

—————

ŠKOLNÉ PLATBA - termín a číslo účtu na školné od 1.9.

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

 msantonapridavka1@gmail.com

 

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň a zástupkyňu riaditeľky

skolskajedalenmsap1@gmail.com

 


 

 

 

Informačná povinnosť v oblasti ochrany osobných údajov

 


Voľné pracovné miesta

04.04.2024 09:25

Pracovné pozície žiadne voľné

Celý článok

—————