AKTUALITY

Maľovanie tried: Včielky a Lienky

Milí rodičia, dobrá vec sa podarila. Maľujeme ďalšie dve triedy : Včielky a Lienky. V priebehu dvoch rokov máme vymaľované a upravené, vynovené triedy: mravčeky,  žabky, motýliky, včielky a lienky ( 5 tried) Ostáva  nám už len trieda Veveričky.   A ešte jedno prekvapenie: po skončení...

Viac

—————

Naše deti úspešne boli ocenené vo výtvarnej súťaži

Milé pani učiteľky a milé deti! Ďakujeme Vám, že ste nás úspešne reprezentovali a vyhrali ste ceny vo výtvarne súťaži, organizátor ZŠ Šrobárová.                    Slavko J.,1. tr. MŠ Antona...

Viac

—————

POPLATKY ŠKOLNÉ NA LETO - okrem predškolákov

Vážení rodičia, poplatky na deň za školu sú 2 eurá. Okrem predškolákov, u nich platí ako po celý školský rok. Školné neplatia ani v lete. Vypočítate si na mesiac júl, koľko dní potrebujete MŠ a presne takú sumu pošlete presne 1. JÚLA na účet MŠ ( školné) To isté v auguste,vypočítate počet dní krát...

Viac

—————

Záujem o MŠ od 1.7. 2021 - do 23.7. 2021

Vážení rodičia, prosím, aby ste nahlásili  p.učiteľkám, záväzný záujem o materskú školu, presne, ktoré termíny potrebujete. poplatky za leto určuje zriaďovateľ. Spôsob platby určuje materská škola. Triedy budú otvorené podľa záujmu rodičov a podľa počtu zamestnancov, ktorí budú čerpať...

Viac

—————

POPLATKY ZA STRAVU v ŠJ

Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ) Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed...

Viac

—————

POPLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením.   IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  Variabilný symbol - 330 Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

riešenie a informácie o poplatkoch: 

pani zástupkyňa riad.: msantonapridavkaz2@azet.sk


V EXTERIÉRI ŠKOLY

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

19.07.2021 00:00

Voľné pracovné miesto

Celý článok

—————