AKTUALITY

kompenzácia poplatkov školné za január

Rodičia, ktorí ZAPLATILI január a ich deti nechodili do MŠ celý mesiac , NEPLATIA vo februári školné. prosím, stopnite platbu za február.   Stravu platíte všetci, tam sa vám preplatok vráti nas konci školského roka, podľa školského poriadku.  

Viac

—————

RÚŠKA NASADIŤ PRED BRÁNOU MŠ OD : 1.10.2020

Vážení rodičia, platia opäť nové, prísnejšie pravidlá v MŠ, od 1.10.2020, podľa usmernenia RÚVZ. Všetko máte napísané na dverách do každej triedy a na všetkých dostupných a videiteľných miestach. Zamestnanci a aj vy rodičia medzi sebou ste povinní navzájom sa kontrolovať a upozorňovať na...

Viac

—————

POPLATKY ZA STRAVU v ŠJ

    Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,20) Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,20) paušálne sumou:     ...

Viac

—————

POPLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením.   IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  Variabilný symbol - 330 Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do...

Viac

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek)
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

ČAS VIANOČNÝ ZAČAL 

AJ V NAŠEJ KRÁSNEJ MŠ


V EXTERIÉRI ŠKOLY

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne   voľné pracovné miesto...

Celý článok

—————