EXTERIÉR A INTERIÉR NAŠEJ ŠKOLY
 

AKTUALITY

Zmena web sídla - máj 2024

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v súčasnej dobe prebieha tvorba nového web sídla na edupage. Vrátane el.prihlášok k...

Viac

—————

ZÁPIS nových detí na školský rok 2024-25 bude až v MÁJI

Vážení rodičia, kontaktujete ma ohľadom informácií k zápisom nových detí na školský rok 2024/25.   Zápis sa bude...

Viac

—————

Prevádzka v lete - len pre deti z danej MŠ

                    

Viac

—————

Školský dvor pre učiteľky a deti

Vážení rodičia, prosíme Vás, po vyzdvihnutí dieťatka z triedy, neostávajte na školskom dvore. Máme to aj v školskom...

Viac

—————

dokumenty pre deti s odkladom na rok 2024/25

  Vážení rodičia, ak Vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (...

Viac

—————

PARKOVISKO LEN PRE ZAMESTNANCOV

Pre nových rodičov ,ktorí to ešte nevedia, oznamujeme, že parkovanie, ani len na chvíľu, nie je možné v areáli MŠ. Je...

Viac

—————

ŠKOLNÉ PLATBA - termín a číslo účtu na školné od 1.9.

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

 msantonapridavka1@gmail.com

 

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň a zástupkyňu riaditeľky

skolskajedalenmsap1@gmail.com