AKTUALITY

Záujem rodičov o MŠ, vo vianočnom období

Vážení rodičia, Žiadam o záväzné nahlásenie záujmu - nezáujmu o prevádzku MŠ a príchod ( vyhlásenie) dieťaťa v týchto dňoch: od 28.12. 2020 - 30. 12. 2020 od 4.1. 2021 - 5.1. 2021 Nahlásite p. učiteľkám najneskôr do  3.12. 2020 do 8:30 hod. Pravdepodobne  pôjdeme na zbernú triedu a deti...

Viac

—————

Školský poplatok za december - trieda "ŽABKY."

Važení rodičia ( 16stich detí - zoznam RÚVZ), Pani zástupkyňa riaditeľky, Mgr. Monika Sidorová, Vás bude telefonicky kontaktovať a nadiktuje Vám presnú sumu, ktorú zaplatíte 1.12. 2020 ako školský poplatok za december 2020. Suma bude nižšia o počet dní, kedy bola vaša trieda zatvorená. Týka sa to...

Viac

—————

Divadlo v MŠ "tri prasiatka"

Darček od  riaditeľky pre MŠ: Doba nás prinútila hľadať alternatívy. Nakoľko som jediná osoba, ktorá môže chodiť do všetkých priestorov MŠ, rozhodla som sa zahrať deťom divadielko "Tri prasiatka."Zúžitkujem tak svoje herecké schopnosti, keďže som sa roky venovala divadlu v amatérskej a 2 roky...

Viac

—————

MIKULÁŠ V MŠ 1.12. 2020

Dňa 1.12. 2020 nás navštívi Mikuláš a čertík bertík. V rámci pandemických opatrení, bude mikuláš v každej triede zvlášť ( 6 krát) nakoľko Mikuláško má už veľa rokov, budeme ho chrániť a na 30 minút budú mať deti, mikuláš aj čert rúško. Ďakujeme, že je ochotný k nám prísť  a 6krát zahrať ...

Viac

—————

RÚŠKA NASADIŤ PRED BRÁNOU MŠ OD : 1.10.2020

Vážení rodičia, platia opäť nové, prísnejšie pravidlá v MŠ, od 1.10.2020, podľa usmernenia RÚVZ. Všetko máte napísané na dverách do každej triedy a na všetkých dostupných a videiteľných miestach. Zamestnanci a aj vy rodičia medzi sebou ste povinní navzájom sa kontrolovať a upozorňovať na...

Viac

—————

POPLATKY ZA STRAVU v ŠJ

    Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,20) Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,20) paušálne sumou:     ...

Viac

—————

POPLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením.   IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  Variabilný symbol - 330 Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do...

Viac

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek)
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V EXTERIÉRI ŠKOLY

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne   voľné pracovné miesto...

Celý článok

—————