AKTUALITY

ZÁPIS DO MŠ od 3.5. 2021 - 17.5. 2021

Presnú organizáciu k zápisu a doručovania  si nájdete tu:   ZAPIS DETÍ MŠ Antona Prídavka 1, Prešov  DOKUMENTY NA STIAHNUTIE: Prihláška dieťaťa na výchovu a vzdelávanie v MŠ.docx Potvrdenie lekára o zdravotnom stave dieťaťa.docx    

Viac

—————

Prevádzka MŠ v lete

Vážení rodičia, Oznamujeme Vám, že materská škola bude otvorená pre deti od 1.7. 2021 - do 23.7. 2021 Režim prevádzky sa prispôsobí  - podľa záujmu rodičov o MŠ a podľa aktuálnych podmienok  preventívy pandémie Covid 19 Zatvorená prevádzka bude od 26.7. - 20.8. 2021   Od 23. 8....

Viac

—————

ZÁPIS DO MŠ od 3.5. 2021 - 17.5. 2021

ZAPIS DETÍ MŠ Antona Prídavka 1, Prešov  Zápis detí sa koná v čase od -  03. 05. 2021  -  do  - 17. 05. 2021 kontakt:zapisdomsap1@gmail.com POVINNÉ PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE PRE:   Predprimárne vzdelávanie je od 1. septembra 2021 povinné pre všetky deti, ktoré...

Viac

—————

Informácie pre rodičov - predškoláci - 6 ročné deti od 9/2021

Vážení rodičia, v prílohách Vám dávam informácie, čo všetko potrebujete, ak uvažujete o pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania v materskej škole, u detí, ktoré do 31.8. 2021 dovŕšia 6 rokov veku dieťaťa. Prosím, prečítajte si informácie pre rodičov a riaďte sa podľa daného...

Viac

—————

POPLATKY ZA STRAVU v ŠJ

    Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,20) Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed 1,08 + olovrant 0,31 + réžia 0,20) paušálne sumou:     ...

Viac

—————

POPLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením.   IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  Variabilný symbol - 330 Správa pre prijímateľa - meno  a priezvisko dieťaťa a uvádzajte aj triedu, do...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

riešenie a informácie o poplatkoch: 

pani zástupkyňa riad.: msantonapridavkaz2@azet.sk


V EXTERIÉRI ŠKOLY

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Celý článok

—————