AKTUALITY

DOFOCOVANIE DETÍ

Dňa 25.10.2021 ( pondelok) o 8:30 hod do 9:30 v telocvični bude dofocovanie tých detí, ktoré neboli na prvý termín. Môžu prísť aj  vyhlásené deti, v doprovode rodiča,  len na odfotenie. Prosíme o dochvíľnosť.   Pozadie na fotke je k vianociam.

Viac

—————

Jesenné prázdniny

Vážení rodičia, prosím od zajtra ( 20.10.2021) - najneskôr do štvrtku (poobede 21.10. 2021) nahlasujte, alebo vyhlasujte deti na 28.10. a 29.10. 2021, v čase vedľajších jesenných prázdnin. Deti sa budú ,pravdepodobne spájať do tried, na tie dva dni, nakoľko potom budú 3 dni doma, teda nepôjde o...

Viac

—————

ospravedlňovanie detí - spätná väzba nebude

Vážení rodičia detí s povinnou dochádzkou do MŠ, Vašou povinnosťou je preukázateľne odhlásiť dieťa z dochádzky ( email, sms, odkaz po inom rodičovi z Vašej triedy - pre pani učiteľku). Ja si informáciu prečítam a posuniem ďalej pani učiteľkám. No nečakajte odo mňa spätnú väzbu....to z mojej strany...

Viac

—————

nové pokyny z ministerstva k ospravedlňovaniu detí z neprítomnosti v MŠ

Vážení rodičia, v rubrike covid opatrenia, máte vložený súbor z ministerstva školstva. Ospravedlňovanie detí z neprítomnosti v MŠ. Vo vlastnom záujme si preštudujte. Ďakujem

Viac

—————

otvorená 1.trieda veveričky od 19.10.2021

Od 19.10. je 1.trieda Veveričky v prevádzke. Pozorujte deti a hláste sa svojim detským lekárom. Stále máme hlásené nové strety s pozitívami a pozitívy.  Pozorne sledujte dospelých v rodine a deti, bude prísny zdravotný filter. Nepustíme ani s nádchou.      Pravdepodobne bude...

Viac

—————

Záujmové krúžky

Streda vyučovacia priama činnosťod 16:00 - 16:45 EBONÍČEK ( Lektorka z EBONY Ľubotice) lektorka má k dispozícii priestor od 15:45 do 16:45 hod. Štvrtok  od 15:00 - 15:45 Anglický jazyk ( lektorka z CVČ ABC, Prešov) Od 16:10 - 16:55 Moderná športová gymnastika ( lektorka z CVČ ABC,...

Viac

—————

Ak dieťa dovŕši 6 rokov

Vážení rodičia, len pripomínam informáciu, ktorú ste dostali na triednom aktíve. vašou povinnosťou je, informovať vedúcu ŠJ, v podobe čestného prehlásenia, že si neuplatňujete daňový bonus, ale dotáciu na strave alebo naopak. Ak má dieťa v septembri 6 rokov, od októbra už platíte plnú sumu za...

Viac

—————

POĎAKOVANIE RODIČOM ZA POMOC A SPOLUPRÁCU

Vážení rodičia, Pán Sokoli, nás každý rok zásobuje krásnymi tekvicami, ktoré zdobia celú jeseň náš areál školskej záhradky. Zároveň doniesol aj tekvice pre triedu "Motýliky." Pán Barník nám zmontoval nové drevené domčeky na školskom dvore pre triedy Motýliky a Lienky.. Pán Skokan nám opravil domček...

Viac

—————

Povinná dochádzka predškolákov - ospravedlnenie

Vážení rodičia, v 3. triede  - žabky a v 5. triede  - lienky PREDŠKOLÁCI. Prosím, nepodceňujte povinnú dochádzku, musíme mať preukázateľne zdokladovanú PÍSOMNE od rodiča alebo lekára, neprítomnosť dieťaťa. Pri neospravedlnenej dochádzke, to budeme musieť hlásiť na sociány úrad. Preto...

Viac

—————

POPLATKY STRAVA Predškoláci 5-6 ročné deti

Vážení rodičia, prosím pozrite si rubriku školská jedáleň, a na ľavej strane podrubiku  poplatky strava...tam to máte všetko rozpísané. Predškoláci - 5 ročné deti platia 12 eur stravu. Majú nárok aj na zľavu stravy aj na daňový bonus. Predškoláci 6 ročné deti, možnosť voľby: alebo dotácie na...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

riešenie a informácie o poplatkoch: 

pani zástupkyňa riad.: msantonapridavkaz2@azet.sk


V EXTERIÉRI ŠKOLY

Nové dopravné ihrisko

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

19.07.2021 00:00

Voľné pracovné miesto

Celý článok

—————