EXTERIÉR A INTERIÉR NAŠEJ ŠKOLY
 

AKTUALITY

Upozornenie - podané prihlášky cez edupage - podpisy a lekárske potvrdenie

Vážení rodičia, aj keď máte všetko vysvetlené v manuáli aj v aktualitách. Upozorňujem, musíte doložiť lekárske...

Viac

—————

Zápis do MŠ od 2.mája do 17.mája 2024

Vážení rodičia, prosím, naštudujte si manuál k zápisu, vrátane stiahnutia tlačív: Žiadosť o prijatie dieťaťa a lekárske...

Viac

—————

VZN mesto Prešov - platby cez prázdniny

  Vážení rodičia, vo vlastnom záujme, si prosím, preštudujte nové VZN mesta Prešov. Ďakujem   VZN mesta...

Viac

—————

Zmena web sídla - september 2024

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v súčasnej dobe prebieha tvorba nového web sídla na edupage. Vrátane el.prihlášok k...

Viac

—————

Školský dvor pre učiteľky a deti

Vážení rodičia, prosíme Vás, po vyzdvihnutí dieťatka z triedy, neostávajte na školskom dvore. Máme to aj v školskom...

Viac

—————

dokumenty pre deti s odkladom na rok 2024/25

  Vážení rodičia, ak Vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (...

Viac

—————

PARKOVISKO LEN PRE ZAMESTNANCOV

Pre nových rodičov ,ktorí to ešte nevedia, oznamujeme, že parkovanie, ani len na chvíľu, nie je možné v areáli MŠ. Je...

Viac

—————

ŠKOLNÉ PLATBA - termín a číslo účtu na školné od 1.9.

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

 msantonapridavka1@gmail.com

 

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň a zástupkyňu riaditeľky

skolskajedalenmsap1@gmail.com