OZNAMY                        

Čo nás čaká v mesiaci Február

 

Individuálne konzultácie s učiteľkami  a rodičmi - informácie o úrovni rozvoja ich dieťatka) - bližšie v rubrike Pre rodičov

Realizácia projektu "Snehová škôlka" - hneď ako napadá čerstvý sneh

Folklórne vystúpenie pre našu MŠ  - návšteva z Oravy -  27.2.2020 o 8:45 hod v 2. triede ( Motýliky)

Plavecký výcvik predškoláci ( 2. a 5. trieda)

Prax kandidátiek z PU PF, Prešov

Zahájenie prípravy na jarnú burzu

VOĽBY DO RADY ŠKOLY

Na základe ustanovení Zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a Vyhlášky MŠ SR č.291/2004 Z.z. Vám oznamujeme, že dňa 12.3.2020 sa uskutočnia voľby zástupcov rodičov do Rady školy pri MŠ Antona Prídavka 1, Prešov.

Volebný poriadok:

1. Dňa 12.3.2020 o 16:00 hod., sa vo všetkých triedach uskutočnia krátke triedne aktívy,  na ktorých  sa  predstavia návrhy na kandidátov z radov rodičov do rady školy.

2. Dňa 12.3.2020  o 16 : 30 hod, si z návrhov(z triednych aktívoch) rodičia zvolia na plenárnej schôdzi  (v 3.triede ), na kandidačnej listine,  zástupcov rodičov /zakrúžkovaním/  a vhodením do pripravenej urny.

Bližšie informácie viď. Volebný poriadok v každej triede, vo verejných priestoroch MŠ.

 

 

Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov
+421.0517710877
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V EXTERIÉRI ŠKOLYVoľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne voľné pracovné...

Celý článok

—————