OZNAMY                          

INFORMÁCIA OD ČSOB banky:

Chceme Vás upozorniť, že od 1.11.2019 je poplatok za hotovostný vklad 3.osobou 3,00 EUR (platí priamo 3.osoba, nie majiteľ účtu); poplatok sa vzťahuje na hotovostný vklad osobou, ktorá nie je majiteľom / disponentom účtu, v prospech ktorého je pripisovaná platba v hotovosti.

V prípade, že majiteľ účtu chce splnomocniť 3.osobu / zamestnanca na nakladanie s jeho účtom (vklady v prospech majiteľa účtu), je povinný v banke podpísať tlačivo plnej moci.  Predpokladáme, že 3.osobou v tomto prípade budú hlavne rodičia žiakov, prosím informujte ich o tejto skutočnosti a aby prednostne využívali elektr.bankovníctvo.  

 

 S pozdravom

 
Korporátny bankár
SME pobočka Prešov

Československá obchodná banka, a.s.
Hlavná 2990/96
080 01 Prešov

tel.: +421 517 463 471
fax: +421 517 723 165
mobil: +421 911 101 509

 

QRkod

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov
+421.0517710877
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V INTERIÉRI A EXTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne voľné pracovné...

Celý článok

—————