OZNAMY               

Prekvapenie pre 2. a 3. triedu - maľovanie priestorov ( šatňa, trieda, spálňa)

Prekvapenie pre všetky deti:

Nové preliezky: požiarnicke auto, auto sanitka, lietadlo, policajný jeep.

zvieratká: koník, zebra, žirafa.

 Všetky preliezky spĺňajú certifikát preliezok pre materské školy, sú vyrobené z dreva, natreté z eko farbami.

                                                                                                   

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREVÁDZKA LETO:  OTVORENÉ DO 27.7.2020

len pre deti z MŠ Antona Prídavka 1, Prešov

poplatky: školné 2 eurá na deň

strava: 1,74 eur na deň

strava diéty: 2,05 eur..

STRAVU NEPLATÍTE, MÁTE VŠETCI PREPLATKY.

ŠKOLNÉ PLATÍTE  dňa  1. júla!!!! nasledovne:

Za jeden deň platíte 2 eurá ( teda 10 eur na týždeň)

Vypočítate si presnú sumu, na koľko dní ste si prihlásili dieťa cez leto.

plný mesiac (  od 1.7. - do 24.7.) = 36 eur

Príklad od 1.7. do 17.7. 2020 - t.j. 13 pracovných  dní = 26 eur.
Predškoláci neplatia nič.
 

 August ZATVORENÉ - 4 týždne vcelku.

Posledný augustový týždeň otvorená prevádzka MŠ: maľovanie tried,sťahovanie nábytkov, úprava tried na nový školský rok, dezinfekcia hračiek a pomôcok, umývanie okien, tepovanie kobercov, školenia pre pedagógov - prvá pomoc, BOZP a pod.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ROZHODNUTIE :

  Žiadam všetkých rodičov, ktorých deti ešte nenastupujú do školy a ostávajú u nás v MŠ, teda majú odklad povinnej školskej dochádzky, aby mi doniesli kópie rozhodnutí zo školy. Môžete doniesť aj originály, kópie urobíme v MŠ, originál Vám vrátim.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prevádzka MŠ - od 6:30 hod - do 16:30 hod.

msapridavka@centrum.sk

 msantonapridavka1@gmail.com

 

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov
0517710877
msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V EXTERIÉRI ŠKOLY