AKTUALITY

RÚŠKA NASADIŤ PRED BRÁNOU MŠ OD : 1.10.2020

Vážení rodičia, platia opäť nové, prísnejšie pravidlá v MŠ, od 1.10.2020, podľa usmernenia RÚVZ. Všetko máte napísané na dverách do každej triedy a na všetkých dostupných a videiteľných...

Viac

—————

Krúžok gymnastiky

Gymnastika - každý utorok od 15 - 16 hod v telocvični. Začíname pravdepodobne v mesiaci november alebo podľa usmernenia RÚVZ cena: 5 eur zápisné ( jednorázovo) 5 eur - mesačne lektorka: Lenka...

Viac

—————

Anglický krúžok

Anglický krúžok  - každú stredu od 16 - do 17 hod . v triede "Mravčeky." Začíname podľa usmernenia RÚVZ v prípade nových usmernení RÚVZ, ( Covid 19) budem aktualitzzovať  informácie. cena:...

Viac

—————

Prosíme o pomoc - rozbili nám domček

Vážení rodičia, po prevádzke na školský dvor nám chodia deti zo ZŠ, už aj niektorých poznáme ( majú cca 10 rokov) a ničia nám všetko, čo sa dá. Rozbili nám celý nový drevený domček. Dokonca aj so...

Viac

—————

POPLATKY ZA STRAVU v ŠJ

    Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,20) Diétne stravovanie       ...

Viac

—————

POPLATKY ZA ŠKOLU

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným nariadením.   IBAN: SK27 7500 0000 0040 0842 1449  Variabilný...

Viac

—————


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA
Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

msapridavka@centrum.sk, msantonapridavka1@gmail.com

V EXTERIÉRI ŠKOLY

V INTERIÉRI ŠKOLY


Voľné pracovné miesta

29.07.2019 00:00

Voľné pracovné miesta

Oznamujeme, že nemáme žiadne   voľné pracovné miesto...

Celý článok

—————