EXTERIÉR A INTERIÉR NAŠEJ ŠKOLY
 

AKTUALITY

Prevádzka leto - 3.trieda (Žabky)

Vážení rodičia nahlásených detí, prevádzka bude po celý čas , keď je otvorená MŠ, v 3.triede (Žabky).   Posledný...

Viac

—————

STOP JAZDY NA BICYKLI PO TERASE!

Vážení rodičia, resp. jeden rodič! nejazdite s bicyklom po terase! Ohrozujete zdravie  a bezpečnosť detí a...

Viac

—————

STOP TRVALÝM PRÍKAZOM PLATBY

Vážení rodičia, tí, ktorých deti končia dňom 28.6.2024 a nebudú chodiť v lete do MŠ, prosím, stopnite všetky platby...

Viac

—————

VZN mesto Prešov - platby cez prázdniny

  Vážení rodičia, vo vlastnom záujme, si prosím, preštudujte nové VZN mesta Prešov. Ďakujem  - harmonogram...

Viac

—————

Zmena web sídla - september 2024

Vážení rodičia, oznamujem Vám, že v súčasnej dobe prebieha tvorba nového web sídla na edupage. Vrátane el.prihlášok k...

Viac

—————

Školský dvor pre učiteľky a deti

Vážení rodičia, prosíme Vás, po vyzdvihnutí dieťatka z triedy, neostávajte na školskom dvore. Máme to aj v školskom...

Viac

—————

dokumenty pre deti s odkladom na rok 2025/26

  Vážení rodičia, ak Vaše dieťa bude pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania v materskej škole (...

Viac

—————

PARKOVISKO LEN PRE ZAMESTNANCOV

Pre nových rodičov ,ktorí to ešte nevedia, oznamujeme, že parkovanie, ani len na chvíľu, nie je možné v areáli MŠ. Je...

Viac

—————

ŠKOLNÉ PLATBA - termín a číslo účtu na školné od 1.9.

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

 msantonapridavka1@gmail.com

 

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň a zástupkyňu riaditeľky

skolskajedalenmsap1@gmail.com