AKTUALITY

6. trieda - SOVIČKY NA OBED DOMOV 2.12.2022 DNES

Vážení rodičia, prosím, z personálnych dôvodov, budú vaše detičky dnes popoludní presunuté do iných tried, nakoľko...

Viac

—————

Výskum v triede Lienky a Motýliky

Vážení rodičia, naša mamička, pani Zakarovská, nás požiadala, či môže zrealizovať výskum v dvoch triedach maličké a...

Viac

—————

MIKULÁŠ v MŠ

Vážení rodičia, dňa 2. decembra nás navštívi MIKULÁŠ. Deti si pozrú najprv rozprávočku o Snehovej kráľovnej ( divadlo...

Viac

—————

Fotky

Vojdi do fotogalérie Školský projekt "FARBY JESENE"

Viac

—————

Mikulášske balíčky - celiakia

Vážení rodičia, tak ako každý rok,  vedenie MŠ a Rada rodičov myslí aj na detičky s celiakiou. Prosím rodičov...

Viac

—————

odhlasovanie detí zo stravy

Vážení rodičia, DIEŤA ODHLASUJETE DO 13: HOD, nie popoludní po učiteľke. To už je neskoro. Vedúca ŠJ, pripravuje...

Viac

—————

PARKOVISKO LEN PRE ZAMESTNANCOV

Pre nových rodičov ,ktorí to ešte nevedia, oznamujeme, že parkovanie, ani len na chvíľu, nie je možné v areáli MŠ. Je...

Viac

—————

STRAVA PLATBA - dodržiavať termíny.

Platba v 20.deň v mesiaci bežná strava 38,70 eur. diéta strava 45,10 eur POZOR!!!! diéty sú len deti s potvrdením...

Viac

—————

číslo účtu strava

  Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant...

Viac

—————

Školné - poplatky DODRŽAŤ TERMÍN

Účet pre platenie školského príspevku: Výšku poplatku upravuje zriaďovateľ, mesto Prešov, všeobecne záväzným...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

skolskajedalenmsap1@gmail.com

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

 msantonapridavka1@gmail.com

 

 


V EXTERIÉRI ŠKOLY

Nové dopravné ihrisko

V INTERIÉRI ŠKOLY


ŠKOLSKÝ ÚRAD PREŠOV 

 

https://www.skolskyurad.presov.sk/oznamenie-o-volnom-pracovnom-mieste-ucitel-materskej-skoly-ms-antona-pridavka-1-presov-zverejnene-07-11-2022-clanok/mid/467513/.html#m_467513


Voľné pracovné miesta