AKTUALITY

Depistáž predškolákov - JANUÁR 2022

Vážení rodičia,  v dňoch 26. a 28. januára 2022 sa uskutoční v materskej škole depistáž detí s plnením PPV a PPPV, k školskej zrelosti pred nástupom do  do základnej školy. Depistáž bude vykonávať  pán Dr. pán Kresila z CPPP a P v Prešove. Ide o dobrovoľné testovanie detí s vašim...

Viac

—————

DARČEK POD STROMČEK

Milí rodičia pri každej triede vo fotogalérií Vám pani učiteľky spolu s deťmi, pripravili vianočné vystúpenie. Prajeme Vám krásny umelecký zážitok :). Darčeky - hračky uvidia deti  pod stromčekom v triedach - v prvý deň nástupu do školy, teda 10. januára 2022.  Už tretí rok máme rovnakú...

Viac

—————

DO BUDOVY MŠ LEN OP ( očkovaní, prekonaní) od 29.11. 2021

Vážení rodičia, nariadením ministerstva školstva -  od 29.11. 2021, do budovy MŠ môžu vstúpiť cudzie osoby len v kategórií OP ( očkovaní a prekonaní)  viď manuál : školský semafór od 26.11. 2021.pdf  Rodič je cudzia osoba, lebo nie je zamestnancom školy. Prosím, nesťažujte nám...

Viac

—————

Všetky súhlasy zriaďovateľa s prerušením prevázky školy alebo tried

Vážení rodičia, v rámci GDPR ja nemôžem dávať info o konkrétnej osobe pozitivity a vy potrebujete doklad o úzkom kontakte s pozitívnou osobou. neviem, či to pomôže,ale skúste požiadať  s doložením o súhlase zatvorenia triedy, alebo školy kvôli covidu.   Súhlas na prerušenie prevádzky...

Viac

—————

kompenzácia poplatkov už nebude

Vážení rodičia, od 1.mája 2021 bolo schválené nové VZN mesta PREŠOV : VZN_MESTA_PREŠOV_Č._4-2021_O_VÝŠKE_PRÍSPEVKOV_NA_ČIASTOČNÚ_ÚHRADU_NÁKLADOV_V_ŠKOLÁCH_A_ŠK._ZARIADENIACH_V_ZRIAĎOVATEĽSKEJ_PÔSOBNOSTI_MESTA_PREŠOV_WEB.PDF  Znenie  - zmena: Ak nastane situácia, že príde mimoriadny,...

Viac

—————

Záujmové krúžky

Streda vyučovacia priama činnosťod 16:00 - 17:00 EBONÍČEK ( Lektorka z EBONY Ľubotice) Štvrtok  Od 16:00 - 17:00 Moderná športová gymnastika ( lektorka z CVČ ABC, Prešov) Materská škola len prenajíma priestory MŠ  a ( telocvičňu ) legislatívu a organizáciu, vrátane poplatkov, všetko si...

Viac

—————

Ak dieťa dovŕši 6 rokov

Vážení rodičia, len pripomínam informáciu, ktorú ste dostali na triednom aktíve. vašou povinnosťou je, informovať vedúcu ŠJ, v podobe čestného prehlásenia, že si neuplatňujete daňový bonus, ale dotáciu na strave alebo naopak. Ak má dieťa v septembri 6 rokov, od októbra už platíte plnú sumu za...

Viac

—————

POĎAKOVANIE RODIČOM ZA POMOC A SPOLUPRÁCU

Vážení rodičia, Pán Sokoli, nás každý rok zásobuje krásnymi tekvicami, ktoré zdobia celú jeseň náš areál školskej záhradky. Zároveň doniesol aj tekvice pre triedu "Motýliky." Pán Barník nám zmontoval nové drevené domčeky na školskom dvore pre triedy Motýliky a Lienky.. Pán Skokan nám opravil domček...

Viac

—————

POPLATKY STRAVA Predškoláci 5-6 ročné deti

Vážení rodičia, prosím pozrite si rubriku školská jedáleň, a na ľavej strane podrubiku  poplatky strava...tam to máte všetko rozpísané. Predškoláci - 5 ročné deti platia 12 eur stravu. Majú nárok aj na zľavu stravy aj na daňový bonus. Predškoláci 6 ročné deti, možnosť voľby: alebo dotácie na...

Viac

—————

číslo účtu strava

Od 1. mája 2021 sa poplatky zvýšili o 10 centov. ( zmenu určil zriaďovateľ) Bežné stravovanie         1,74 € (desiata 0,38+ obed 0,90 + olovrant 0,26 + réžia 0,30) = 1,84 € Diétne stravovanie        2,05 € (desiata 0,46+ obed...

Viac

—————


Kontakt

051 77 108 77 číslo pre školskú jedáleň

0919 194 880 - číslo k riaditeľke MŠ

 volať do 15:00 hod, sms - kedykoľvek

riaditeľka školy:  msantonapridavka1@gmail.com

 

riešenie a informácie o poplatkoch: 

zástupkyňa riaditeľky.: msantonapridavkaz2@azet.sk