Zmluvy -  Materská škola

Späť

Rok 2013 

Partner Druh zmluvy Dátum  
CondorNet, s.r.o.  Prešov  Zmluva o poskytovaní služieb č.28526732    06.02.2013   

Rok 2012 

Partner Druh zmluvy Dátum  
Mesto Prešov Sublicenčná zmluva o používaní informačného systému mesta Prešov 11.12.2012
  Sublicenčná zmluva - prílohy  
AQUA PRO, s.r.o. Košice Rámcová kúpna zmluva o dodávkach tovaru a rámcová nájomná zmluva č. 2012653 23.11.2012
HOOK, s.r.o. Zmluva na dodávku ovocia a zeleniny a výrobkov z nich pre školský rok 2012/2013 07.06.2012
SPRAVBYTKOMFORT, a.s., Prešov Zmluva č. 2012_134 o poskytovaní energetických služieb 16.04.2012
Mesto Prešov Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 20.01.2012
CondorNet, s.r.o. Prešov Príloha k zmluve o poskytnutí služieb č.28526732 31.01.2012

 Zmluvy  rok 2011 

Partner Druh zmluvy Dátum  
Mesto Prešov Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2012 20.1.2011
SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Prílohy k zmluve o dodávke tepla č.925 3.1.2011
CondorNet, s.r.o. Prešov Príloha k zmluve o poskytnutí služieb č.28526732 8.2.2011

Zmluvy do roku 2011

Partner Druh zmluvy Dátum  
VSE, a.s. Košice Objednávka kontraktu Garant k Zmluve o združenej dodávke elektriny 11.11.2009
SPP, a.s Bratislava Zmluva o dodávke plynu 07.01.2009
VVS, a.s. Košice Zmluva o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku verejnou kanalizáciou 05.01.2009
BTS - PO, s.r.o. Prešov Mandátna zmluva- na vykonávanie bezpečnosnotechnickej služby a činnosti technika požiarnej ochrany 22.12.2008
Mesto Prešov Príloha k zmluve o zriadení spoločného obecného úradu o zabezpečovaní agendy súvisiacej so zamestnávaním zamestnancov 31.12.2008