OBJEDNÁVKY - Materská škola

Späť

Od 1.1.2013 sú objednávky MŠ uverejňované na Portáli Informačného systému samosprávy mesta Prešov

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

 

Rok 2012

Rok 2011