Faktúry december 2012

späť

č.faktúry Dodávateľ Druh objednávky Cena Dátum splatnosti  
28526732 CondorNet, s.r.o. Poskytnutie služieb 16,56€ 15.12 .2012
104311122 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Dodávka studenej vody 69,14€ 21.12.2012
20122161 Bemako, spol.s.r.o. Pracovné a ochranné odevy 643,86€ 16.01.2013
122250 BTS-PO,s.r.o. výkon činnosti technika PO-BOZP za 4.štvrťrok 2012 95,62€ 20.12.2012
99912248 Mesto Prešov
Činnosť na úseku personálnej a mzdovej agendy
88,00€ 19.12.2012
7745110203
Slovak Telekom,a.s.
Služby pevnej siete
22,62€ 17.12.2012
871120026 SPRAVBYTKOMFORT, a.s. Prešov Poskytovanie energetických služieb za mesiac október 2012 90,00€ 18.12.2012
5012849 ARES spol.s.r.o. Učebné pomôcky a hračky 454,52€ 18.12.2012
7164331277
SPP a.s.
Dodávka zemného plynu
48,00€ 15.12.2012
81012138
AQUA PRO, s.r.o.
Mesačný prenájom dávkovača vody
11,88€ 17.12.2012
82037974
AQUA PRO, s.r.o.
voda AQUA PRO 6,18€ 14.12.2012
721213402
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete ŠJ
13,45€ 9.12.2012
201479235 Slovenská pošta Predplatné  časopisov Predškolská výchova a Rodina a škola 11,82€ 10.12.2012
7212143944
Slovak Telekom,a.s.
Služby mobilnej siete MŠ
13,45€ 09.12.2012