FAKTÚRY 

Od 1.1.2013 sú faktúry uverejňované na Portáli Informačného systému samosprávy mesta Prešov

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

 

FAKTÚRY MŠ rok 2011 FAKTÚRY MŠ rok 2012
  JANUÁR
  FEBRUÁR
  MAREC
APRÍL   APRÍL
MÁJ  MÁJ
  JÚN
  JÚL
AUGUST  AUGUST
SEPTEMBER  SEPTEMBER
OKTÓBER  OKTÓBER
NOVEMBER   NOVEMBER
DECEMBER  DECEMBER

späť

 

 

 

 

 

 


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877