FAKTÚRY 

Od 1.1.2013 sú faktúry uverejňované na Portáli Informačného systému samosprávy mesta Prešov

https://egov.presov.sk/Default.aspx?NavigationState=779:0:

 

FAKTÚRY MŠ rok 2011 FAKTÚRY MŠ rok 2012
  JANUÁR
  FEBRUÁR
  MAREC
APRÍL   APRÍL
MÁJ  MÁJ
  JÚN
  JÚL
AUGUST  AUGUST
SEPTEMBER  SEPTEMBER
OKTÓBER  OKTÓBER
NOVEMBER   NOVEMBER
DECEMBER  DECEMBER

späť