KOLÉGIUM MŠ A. Prídavka 

 

 

Koordinátor: Mgr. Monika Sidorová, učiteľka

Asistent koordinátora: Mgr. Karolína Nielsen, učiteľka

Členovia užšieho kolégia:

PaedDr. Jana Galeštoková

riaditeľka MŠ

Dana Janovčíková

učiteľka MŠ

Beáta Bednarčáková

vedúca školskej jedálne

Beáta Valušová

pomocná kuchárka

Milota Kohániová

upratovačka

Zuzana Semanová

rodič

 

Širšie kolégium: Ostatní zamestnanci školy a rodičia

 

Späť na ZELENÁ ŠKOLA