ZELENÁ ŠKOLA  informuje

Pokračujeme ďalej.....

 
        Aj tohto roku máme v pláne pokračovať vo filozofii celosvetového environmentálneho programu Zelená škola. 
Po úspešnom zakončení nášho trojročného projektu s názvom Zeleň a ochrana prírody,pod vedením koordinátorky Bc. Gitky Kušnírovej,
 sme získali certifikát a vlajku Zelenej školy.    
     
Rozhodli sme sa teda urobiť zmeny v našej škole aj na tému  ,,Odpad".