ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

ZIMNÉ ŠPORTOVÉ HRY

Projekt sa uskutočňuje každoročne v zimnom období na školskom dvore. Cieľom projektu je vytvárať a zdokonaľovať pohybové schopnosti a zručnosti detí, viesť ich k spôsobilosti využívať lokomočné pohyby v rôznom zimnom prostredí, bez strachu a zábran. Na úvod sa deti oboznámia so športovými disciplínami a rozohrejú sa krátkou pohybovou rozcvičkou. Potom už zdolávajú prekážky na stanoviskách. Za každú splnenú disciplínu získajú farebný bod – vrchnáčik. Po absolvovaní disciplín nasleduje vyhodnotenie hier  a odmena  diplomom.


Kontakt

MATERSKÁ ŠKOLA

Antona Prídavka 4846/1
08001 Prešov


+421.0517710877