Záväzné prihlásenie do MŠ cez leto do 21.6.2024

Vážení rodičia,

prosím, nahláste učiteľkám na triedach záväzné prihlásenie alebo odhlásenie cez letnú prevádzku.

Určite bude úsporný režim MŠ a pôjdeme na 1-2 triedy, podľa počtu prihlásených detí.

platba podľa VZN mesta Prešov. Máte plné znenie v osobitnom ozname v priečinku AKTUALITY

ak dieťa príde čo i len jeden deň v mesiaci, platí plnú sumu - 34 eur.

a plnú sumu za stravu.

Deti, ktoré sú záväzne odhlásené na celý júl alebo celý august neplatia ani školné ani stravu. Žiadame o STOP platieb školné aj stravu.

Teda aj júl aj august ako  ostatné mesiace.

5-6 ročné deti tiež, ako po iné mesiace.