Záujmové krúžky

Streda

vyučovacia priama činnosťod 16:00 - 16:45 EBONÍČEK ( Lektorka z EBONY Ľubotice)

lektorka má k dispozícii priestor od 15:45 do 16:45 hod.

Štvrtok 

od 15:00 - 15:45 Anglický jazyk ( lektorka z CVČ ABC, Prešov)

Od 16:10 - 16:55 Moderná športová gymnastika ( lektorka z CVČ ABC, Prešov)

( vyučovacia činnosť je 45 minút)
Lektorka má k dispozícii priestor od 16:00 do 17:00
 

Materská škola len prenajíma priestory MŠ  a ( telocvičňu )

legislatívu a organizáciu, vrátane poplatkov, všetko si riešite u lektoriek jednotlivých záujmových krúžkov.

Po skončení krúžkov, lektorka zabezpečí oblečenie detí a odovzdáva deti rodičom, ktorí čakajú vonku nevstupujú do telocvične a priestorov školy po 17 hod., nakoľko už je všetko vydenzifikované a pripravené k ďalšiemu dňu.

Prosíme rodičov, aby dodržiavali čas a prichádzali o 16:45 hod už pre deti.

Ďakujeme za pochopenie