Záujmové krúžky

Streda:   EBONÍČEKvyučovacia priama činnosť od 16:00 - 17:00  ( Lektorka z EBONY Ľubotice)

Štvrtok:  Moderná športová gymnastikaod 16:00 - 17:00 ( lektorka z CVČ ABC, Prešov)

Materská škola len prenajíma priestory MŠ  a ( telocvičňu )  legislatívu a organizáciu, vrátane poplatkov, všetko si riešite u lektoriek jednotlivých záujmových krúžkov.

Po skončení krúžkov, lektorka zabezpečí oblečenie detí a odovzdáva deti rodičom, ktorí čakajú vonku nevstupujú do telocvične a priestorov školy po 17 hod., nakoľko už je všetko vydenzifikované a pripravené k ďalšiemu dňu.

Prosíme rodičov, aby dodržiavali čas a prichádzali o 16:50 hod už pre deti.

Ďakujeme za pochopenie.