Záujmové krúžky - možnosť prihlásenia

Vážení rodičia,

dostali sme informáciu od lektorov, ktorí boli na triednych aktívoch z : KIDS FUN ACADEMY, nebola ešte spustená aplikácia, kde sa máte prihlasovať. Vraj už môžete. Prosia nás aj o informáciu, aby ste dali vedieť p.učiteľkám, že ste sa tam prihlásili a vaše dieťa bude navštevovať tento športový krúžok , realizovaný v MŠ.

 

Samozrejme, hláste sa ešte aj na ostatné krúžky u nás:

CVČ ABC - tanečná gymnastika

EBONÍČEK - hudobno tanečný

PROAMERICANA - anglický jazyk

Tiež lektori potrebujú uvisť deti do svojich systémov.

Krúžky sa začnú realizovať od októbra.

ĎAKUJEME