otvorená 1.trieda veveričky od 19.10.2021

Od 19.10. je 1.trieda Veveričky v prevádzke.

Pozorujte deti a hláste sa svojim detským lekárom. Stále máme hlásené nové strety s pozitívami a pozitívy.

 Pozorne sledujte dospelých v rodine a deti, bude prísny zdravotný filter. Nepustíme ani s nádchou. 

 

 

Pravdepodobne bude učiť:

ráno pani riaditeľka PaedDr. Jana Galeštoková

popoludní pani učiteľka Mgr. Jana Kekeľová