Výskum v triede Lienky a Motýliky

Vážení rodičia,

naša mamička, pani Zakarovská, nás požiadala, či môže zrealizovať výskum v dvoch triedach maličké a staršie deti, ktorý sa o rok zopakuje s tými istými detičkami.

Pôjde o výskum plochej nôžky a niektorých cvičebných úkonov  ( stoj na špičkách, hybnosť prštekov na ruke a pod.).

Pri výskumie dieťa nikam nejde, učiteľka je stále prítomná, dieťa vidí aj na deti aj na učiteľku.

7. decembra - v 5. triede Lienky od 8.30 hod v spálni.

8. decembra v 2.  triede motýliky - od 8.30 hod. v spálni.

Informácie o výskume máte vyvesené v šatni detí, po zapísaní, dostanú rodičia informované súhlasy k výskumu.

všETKY ZáSADY K GDPR,budú dodržané!

Výskum bude hravou formou, otlačok nôžky bude bez pošpinenia chodidla, modernou technikou, dieťa položí nôžku na plochu a atrament je mimo kontaktu priamo s chodidlom.

Výskum je dobrovoľný. len zapísané deti rodičmi. Deti treba zapísať najneskôr do 2. decembra 2022. Popoludní o 16 hod, si pani Zakarovská pozbiera materiály prihlásených detí a informované súhlasy, ktoré im rozdajú učiteľky.

Ďakujeme za spoluprácu