Výchovný koncert 6.12.2019

FS Rozmarija s DFS Kamienok s programom:

 ,, Ščesca, zdravia, vinčujeme Vam..."

            V piatok 6.12.2019 sa FS ROZMARIJA, ktorý pôsobí v ABC centre voľného času v Prešove spolu s DFS Kamienok, 2.trieda-Motýliky, spojili a vytvorili predstavenie plné tradícií, zvykov od Kataríny po Štedrý deň.  Detičky našej škôlky mohli vidieť, ako trávili ľudia v minulosti čas počas predvianočných príprav. Ako párali perie, ako na Ondreja liali olovo a predstavovali si, akého ženícha budú mať, na Luciu vyháňanie zla a chorôb z príbytkov, na Viľiju deťom zaspievali a zavinšovali nielen v šarištine ale aj ukrajinčine a rusnáckom nárečí. Koledníkov sme ponúkli vlastnoručne vyrobenými medovníčkami z každej triedy.

             Detičky nášho DFS Kamienok ozdobili stromček, zatancovali s hračkami tanček okolo Jezuliatka, zavinšovali. Všetko bolo deťom predvedené prostredníctvom tancov, piesní, dialógov v šarišskom nárečí, veselou a vtipnou formou.

            ,,Vinčujeme Vam šicko dobre, co sebe od mileho pana Boha požadace:

            Ščesce, zdrave, hojne božske požehnaňe.

            A po tim živoce, slavu ňebesku a korunu anďelsku!

            Vinčujeme Vam!"

 

Mgr. Monika Sidorová -vedúca DFS Kamienok, pri MŠ A. Prídavka.