Všetky súhlasy zriaďovateľa s prerušením prevázky školy alebo tried

Vážení rodičia,

v rámci GDPR ja nemôžem dávať info o konkrétnej osobe pozitivity a vy potrebujete doklad o úzkom kontakte s pozitívnou osobou. neviem, či to pomôže,ale skúste požiadať  s doložením o súhlase zatvorenia triedy, alebo školy kvôli covidu.

 

Súhlas na prerušenie prevádzky kvôli kuchyni.pdf
Súhlas zatvorená trieda Lienky.pdf
súhlas zatvorená trieda Veveričky.pdf

súhlas zria´dovateĺa s prerušením prevádzky december - január.pdf