VITAMÍNKA MEDZI DEŤMI

VITAMÍNKA MEDZI DEŤMI

Projekt je zameraný na zdravie a zdravý životný štýl, kde sa deti hravou formou prostredníctvom rôznych edukačných a zábavných aktivít, ktoré im pripravili pani učiteľky dozvedajú čo je zdravé a čo nie.