Upozornenie - podané prihlášky cez edupage - podpisy a lekárske potvrdenie

Vážení rodičia,

aj keď máte všetko vysvetlené v manuáli aj v aktualitách.

Upozorňujem, musíte doložiť lekárske potvrdenie ( stiahnete si z nášho web sídla).

- prihlášku vytlačiť a podpísať oboma zákonnými zástupcami. Inak je neplatná a nemôžem vydať ROZHODNUTIE.

Všetko musíte stihnúť do 17.5.2023 do 12:30 hod.

Ďakujem