STRAVA od JANUÁRA VYŠŠÍ POPLATOK

Vážení rodičia,

podľa novelizácie zákona o poplatkoch, platíte k 20. dňu v mesiaci

Bežná strava 50 eur mesačne.

Diéty - 59 eur.

Od 20. januára prosím o aktualizáciu trvalých príkazov na určené sumy.

Upozorňujem, že poplatky určuje zriaďovateľ, ktorý sa riadi novými zákonmi, právnymi predpismi a rozhodnutím MsZ mesta Prešov.

Školné ešte nevieme presnú sumu, zatiaľ ste 1. januára platili po starom, teda 22 eur.